Amortyzacja

Wątpliwości w zakresie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych

Nowelizacja przepisów w zakresie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych całkowicie zmieniła sytuację wielu podatników. Wraz z 1 stycznia 2023 r. większość podatników przestała mieć możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w postaci budynków i lokali mieszkalnych ...

Wątpliwości w zakresie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych

Wątpliwości w zakresie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych

Nowelizacja przepisów w zakresie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych całkowicie zmieniła sytuację wielu podatników. Wraz z 1 stycznia 2023 r. większość podatników przestała mieć możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w postaci budynków i lokali mieszkalnych ...

Wątpliwości w zakresie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych

Inwestycje w klimatyzację a koszty podatkowe firmy

Dlatego przedsiębiorcy w trosce o odpowiednie warunki pracy latem często dokonują inwestycji w klimatyzatory. Na gruncie podatkowym powstaje niejednokrotnie pytanie, czy taki wydatek można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu oraz jak go ująć w ewidencji. Kluczowe przy kwalifikacji wydatku jako koszt uzyskania przychodu jest powiązanie i wskazanie związku między dokonywanym zakupem a ...

Inwestycje w klimatyzację a koszty podatkowe firmy

Podatkowe rozliczanie "mieszkaniówki" w 2023 r.

Polski Ład już z początkiem 2022 r. zlikwidował możliwość ujmowania w kosztach podatkowych amortyzacji nieruchomości i praw o charakterze mieszkalnym. Dodatkowo, jeśli zostały one nabyte lub wytworzone od 1 stycznia 2022 r., to nie tylko nie podlegają od początku 2022 r. amortyzacji, ale również nie ujmuje się ich w ewidencji ...

Podatkowe rozliczanie "mieszkaniówki" w 2023 r.

Korekty w amortyzacji możliwe z początkiem roku

Zbliża się nowy rok kalendarzowy, który dla wielu przedsiębiorców będzie tożsamy z nowym rokiem podatkowym. Jest to znakomita okazja do wprowadzenia korekt w zakresie amortyzacji środków trwałych. Dzięki przemyślanym zmianom amortyzacja może stać się efektywnym instrumentem optymalizacji podatkowej ...

Korekty w amortyzacji możliwe z początkiem roku

Jak na koniec roku obniżyć podatek dochodowy?

W grudniu wielu przedsiębiorców zastanawia się jak jeszcze mogliby obniżyć należne za ten rok podatki. Jednym z rozwiązań są zakupy sprzętów na cele działalności gospodarczej, , które zwiększają koszty - może to być np. nowy sprzęt, wyposażenie biura, artykuły pomocnicze czy biurowe, potrzebne do bieżącej pracy. Czy warto robić zakupy na koniec roku?

Jak na koniec roku obniżyć podatek dochodowy?

Wycofanie środka trwałego z firmy – samochód na cele prywatne

W sytuacji podjęcia decyzji o zaprzestaniu użytkowania samochodu firmowego i dalszego wykorzystywania go prywatnie należy zaprzestać uwzględniać pojazd w ewidencji składników majątkowych przedsiębiorstwa o okresie użytkowania dłuższym niż rok podlegających amortyzacji (art. 22a ust. 1 ustawy o PIT), to znaczy wykreślić pojazd z ewidencji ...

Wycofanie środka trwałego z firmy – samochód na cele prywatne