Amortyzacja

Polski Ład to niemiłe niespodzianki dla firm

Po wprowadzeniu zmian podatkowych wynajmowanie budynków i lokali mieszkalnych stanie się mniej opłacalne. Stracą ci, którzy będą amortyzować środki trwałe używane przed wprowadzeniem ich do działalności gospodarczej Nowi podatnicy nie będą mogli już skorzystać z karty podatkowej ...

Polski Ład to niemiłe niespodzianki dla firm

Samochód sportowy w kosztach podatkowych

Wykorzystywanie samochodów w firmie jest tematem licznych zapytań podatników w ramach interpretacji podatkowych. Samochody w firmie mogą być wykorzystywane w różny sposób, począwszy od użytku mieszanego na cele prywatne i działalności gospodarczej, kończąc na ...

Samochód sportowy w kosztach podatkowych

Jednorazowa amortyzacja w związku z COVID-19, także dla budynku [interpretacja]

Budynek nabyty w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 można jednorazowo zamortyzować w miesiącu nabycia i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 52s ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – uznał w interpretacji z dnia 13 kwietnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0115-KDIT3.4011.786.2020.2.PS.)

Jednorazowa amortyzacja w związku z COVID-19, także dla budynku [interpretacja]

Najważniejsze zmiany w pdof na 2021 rok

Nowelizacją wszystkich ustaw o podatku dochodowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123), poza zmianami w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego, z dniem 1 stycznia 2021 r. zostało również wprowadzonych szereg zmian do ustawy o pdof. Dotyczą one m.in. tzw. ułatwień covidowych, ulg i zwolnień przedmiotowych oraz amortyzacji ...

Najważniejsze zmiany w pdof na 2021 rok

Modyfikacje w amortyzacji dokonywane na początku roku

Z podstawowej, ogólnej zasady dotyczącej amortyzacji wynika, że podmiot gospodarczy po wyborze metody, jaką będzie jej dokonywał w stosunku do danego składnika majątku trwałego, zasadniczo zobowiązany jest ją stosować do momentu jego pełnego zamortyzowania. Funkcjonujące w tym zakresie uregulowania przewidują jednak odstępstwa ...

Modyfikacje w amortyzacji dokonywane na początku roku

Przerwy w amortyzacji podatkowej

Przepisy podatkowe nakładają obowiązek amortyzowania składnika majątkowego spełniającego kryteria do uznania go za środek trwały albo wartość niematerialną i prawną. Rozpoczętej amortyzacji, co do zasady, nie można przerwać. Zdarzają się jednak sytuacje ...

Przerwy w amortyzacji podatkowej