Piotr Szulczewski

Piotr Szulczewski

Nowy JPK_VAT dopiero od kwietnia 2020 r.

Nie jak pierwotnie zapowiadano – od 1 stycznia 2020 r. ale od kwietnia 2020 r. podatnicy będą musieli korzystać z nowej formy prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów VAT połączonej z deklaracjami VAT-7 i VAT-7K. Nowy plik JPK_VAT przekazywany będzie po raz pierwszy za I kwartał 2020 r. (odpowiednio za marzec 2020 r.)...

Nowy JPK_VAT dopiero od kwietnia 2020 r.

PIT dla młodych zwolniony z podatku dochodowego również dla umów sprzed 1 sierpnia 2019?

Podatnicy mają wątpliwości, czy wprowadzane w trakcie roku zmiany w rozliczeniach osób do ukończenia 26 roku życia obejmują wynagrodzenia za okres pracy od 1 sierpnia, czy wszystkie wypłaty przekazywane od tej daty - aż do końca roku. Ta druga opcja okazuje się dla zatrudnionych bardzo korzystna. Wystarczy bowiem zmienić treść umowy lub wstrzymać wypłaty wynagrodzeń, by podatek nie był wymagalny...

PIT dla młodych zwolniony z podatku dochodowego również dla umów sprzed 1 sierpnia 2019?

Na zmianie nie skorzystają najubożsi. Będą niższe zwroty podatku. PIT niższy dla klasy średniej

Zmiany, jakie objąć mają podatek dochodowy nie ominą również tzw. kwoty zmniejszającej podatek. Od jej wysokości zależy ostateczna wysokość daniny, jaką na rzecz Skarbu Państwa trzeba zapłacić za 2020 r. Jej obniżenie nie jest proporcjonalne dla wszystkich podatników i w efekcie osoby w przedziale dochodu rocznego do 8000 zł na obniżce podatku nie tylko nie zyskają w ogóle, ale nawet stracą...

Na zmianie nie skorzystają najubożsi. Będą niższe zwroty podatku. PIT niższy dla klasy średniej

Niższy PIT to nawet 855 zł oszczędności, wyższe koszty pracownicze dadzą nawet 490 zł

Zmiana stawki podatku PIT największe oszczędności przyniesie osobom z miesięcznym dochodem w granicach 7100 zł, którzy dojeżdżają do pracy oraz wykonują wiele umów jednocześnie. Nie znaczy to jednak, że z obniżonej stawki podatku i wyższych kosztów nie skorzystają pozostali pracownicy. Zmiana prawa najmniej korzystnie oddziaływać będzie na zatrudnionych na umowach zlecenie czy dzieło – tu bowiem koszty podatkowe pozostaną na dotychczasowym poziomie...

Niższy PIT to nawet 855 zł oszczędności, wyższe koszty pracownicze dadzą nawet 490 zł

Podatek u źródła w Polsce przesunięty z lipca 2019 r. na kolejny rok

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności na rzecz nierezydentów, do wysokości przekraczającej w roku podatkowym łącznie kwoty 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać ryczałtowy podatek dochodowy bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zasada ta została przedłużona…

Podatek u źródła w Polsce przesunięty z lipca 2019 r. na kolejny rok