Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

NSA: Specjalistyczne usługi obce, opinie i ekspertyzy a ulga B+R – ulga tylko na jednostki naukowe

Piotr Szulczewski 31.10.2019 08:25 (aktualizacja: )

W wydanym w dniu 24 października 2019 r. (sygn. II FSK 3684/17) wyroku NSA stanął na stanowisku, że budzący wątpliwości przepis nie pozwala na odliczenie w uldze B+R wydatków poniesionych na ekspertyzy, opinie usługi doradcze i usługi równorzędne w przypadku, gdy zostały nabyte od podmiotów nie posiadających statusu jednostki naukowej.

W wyroku chodzi o to, jak interpretować prawo podatnika do odliczania od dochodu wydatków na – zgodnie z brzmieniem przepisu: ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1311 i 1933) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. 

Dokonując interpretacji ww. przepisu przy użyciu wykładni językowej nie sposób pominąć, że z punktu widzenia reguł gramatyki języka polskiego tylko wyniki badań naukowych winny być świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową. Taki wniosek wypływa z prawidłowego odczytania ww. normy z uwzględnieniem zasad odmiany (deklinacji), która jest zgodna wyłącznie w zakresie dotyczącym wyników badań ("wyników badań świadczonych lub wykonywanych na podstawie..."), zaś niezgodna w odniesieniu do pozostałych elementów powołanych w tej normie (ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne (...) świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową). Takiej interpretacji dokonał WSA we Wrocławiu, od którego wyroku Szef KAS  wniósł skargę kasacyjną.

Jak wskazał WSA, istotnych zmian w tym względzie nie dostarcza wykładnia słowa "także", gdyż poszerza zakres przedmiotowy ww. przepisu o wyniki badań, nie przesądzając o tym, że także pozostałe (poza ww. wynikami badań) produkty winny pochodzić od jednostek naukowych, co wynika z dalszych zapisów ww. normy. Takiego stanowiska nie podzielił jednak NSA.

W efekcie w ramach ulgi B+R można odliczyć wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne tylko pod warunkiem, że zostały one wykonane przez jednostkę naukową – orzekł NSA.

Podatek PITOdliczenia w PIT