Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany w zasadach składania CIT-8 i przesyłania sprawozdań finansowych

Piotr Szulczewski

Podatnicy będą mogli w niektórych przypadkach składać papierowe deklaracje CIT-8 oraz podpisywać sprawozdania finansowe bez korzystania z odpłatnego podpisu kwalifikowanego. Zmiany w przepisach ustawy o CIT wejdą w życie od 25 października 2019 r.

Zmiany obejmą podatników, którzy osiągają wyłącznie przychody zwolnione z podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 oraz jednocześnie nie pełnią roli płatników podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do zatrudnionych osób. Chodzi zatem przede wszystkim o fundacje i stowarzyszenia przeznaczające swoje przychody na cele statutowe, a także inne organizacje działające na zasadach pro bono.

W rozliczeniu roku 2018 ustawodawca zobowiązał takie jednostki do elektronicznego podpisywania deklaracji CIT, co wiązało się z obowiązkiem zakupu e-podpisu dla wysyłki jednej deklaracji podatkowej. Koszt wysyłki tego formularza osiągał zatem w praktyce kilkaset złotych rocznie. Metodą na złagodzenie sytuacji było wydłużenie do 25 października terminu złożenia zeznania CIT-8 za 2018 r. Wydłużony termin dotyczył wyłącznie podatników:

  1. których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. i zakończył się przed dniem 1 lipca 2019 r.,
  2. którzy osiągali wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz
  3. którzy nie byli obowiązani w roku podatkowym, za które ma być złożone zeznanie, do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w odpowiednich przepisach ustawy o PIT.

Przeniesiony obowiązek nie zwalniał z konieczności zakupu podpisu elektronicznego. Obecnie ci podatnicy, którzy nie zdecydowali się na złożenie CIT-8 w wydłużonym terminie, zaoszczędzą kilkaset złotych na e-podpisie.

CIT-8 bez e-podpisu, sprawozdanie elektronicznie do Szefa KAS

W odróżnieniu od deklaracji rocznej CIT, na fundacje i stowarzyszenia oraz inne organizacje zwolnione z CIT nałożony zostanie od 2020 r. obowiązek elektronicznego przesyłania w pliku XML sprawozdań finansowych do Szefa KAS.

Obecnie podatnicy CIT, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych elektronicznych nieustrukturyzowanych i składania ich do właściwych urzędów skarbowych. Osoby fizyczne składają ustrukturyzowane sprawozdania finansowe do Szefa KAS. W efekcie zmiany zarówno osoby fizyczne, jak i podatnicy CIT niebędący wpisanymi do KRS przedsiębiorcami, sprawozdania finansowe będą przekazywali elektronicznie. Sprawozdanie nie będzie musiało być jednak podpisywane podpisem kwalifikowanym – przewidziany jest w tym zakresie podpis bezpłatnym profilem zaufanym.

CIT