Przy jednym dziecku dochód z indywidualnych deklaracji rodziców należy sumować

Piotr Szulczewski

Ulga na dziecko przysługuje rodzicom – małżonkom, gdy ich dochody nie przekraczają 112.000 zł. Limit dotyczy sumy ich przychodów, a nie osobnych zarobków, czyli nie jest liczony dla każdego z małżonków osobno.

Zgodnie z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ulga prorodzinna pozwala na odliczenie przez rodziców do 1112.04 zł rocznie w przypadku jednego małoletniego dziecka, jeżeli zachowany zostanie limit dochodów. Przepis ustawy wskazuje, że „dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł”. Zapis ten może być rozumiany dwuznacznie:

  • limit 112.000 zł obejmuje dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka,
  • limit 112.000 zł dotyczy zarówno podatnika, jak i jego małżonka, czyli dochód podatnika nie może przekraczać 112.000 zł jak i dochód jego małżonka nie może przekroczyć 112.000 zł – zatem w tym przypadku zarówno dochód obojga z osobna nie może być wyższy niż 112.000 zł.

Jak wskazał Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 17 maja 2019 r. sygn., akt 0115-KDIT2-2.4011.94.2019.2.MD „biorąc pod uwagę fakt, że podatnik posiada jedno dziecko, a w roku podatkowym 2018 dochód jej oraz małżonka – ustalony według zasad powyżej wskazanych – skali podatkowej – przekroczył kwotę 112.000 zł uznać należy, że wystąpiła negatywna przesłanka uniemożliwiająca zastosowanie odliczenia od podatku w ramach tzw. ulgi prorodzinnej na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

W rozpatrywanej sprawie podatniczka w 2018 r. uzyskiwała dochody opodatkowane według skali podatkowej. Jej dochody w 2018 r. nie przekroczyły 112.000 zł. Również dochody jej małżonka w 2018 r. nie przekroczyły kwoty 112.000 zł i opodatkowane były według skali podatkowej. Jednakże dochody uzyskane łącznie przez nią oraz jej męża – rozumiane jako suma ich dochodów – przekroczyły w 2018 r. kwotę 112.000 zł. Podatnicy rozliczali się osobno, a w złożonym przez męża podatniczki zeznaniu PIT-37 za 2018 r. ulga nie została uwzględniona. Doszło bowiem do porozumienia, zgodnie z którym mąż nie będzie korzystał z ulgi, nawet jeśliby mu ona przysługiwała.

W takim przypadku podatniczka zgodnie ze stanowiskiem organu podatkowego nie znajduje się w sytuacji, o której mowa w art. 27f ust. 8 lub ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ulga nie przysługuje ani jej, ani jej mężowi. Decydującym jest zatem limit łączny zarobków, nawet takich, które ujawnione zostały w indywidualnych rozliczeniach podatkowych małżonków.

Ulga na dzieciOdliczenia w PITWspólne rozliczenie PITRozliczenie rocznePodatek PIT