Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jeden Naczelnik Urzędu Skarbowego obejmie wszystkie płatności podatkowe w kraju

Piotr Szulczewski

Zmiany, jakie wprowadza mikrorachunek, dotyczą nie tylko podatników. W najbliższym czasie należy spodziewać się  modyfikacji w zasadach obsługi rachunków bankowych i wyznaczenia organów właściwych do ich obsługi. Obecnie wprowadzane przepisy powodują, że pełne uprawnienia do obsługi rachunków bankowych wszystkich urzędów skarbowych przypadają Naczenikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

» Mikrorachunek dla każdego podatnika od 2020 roku

W celu zwiększenia komfortu podatników w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych i zmniejszenia ryzyka nieprawidłowego adresowania przez nich wpłat podatków z tytułu PIT, CIT i VAT na różne rachunki bankowe Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy stanie się właściwy do obsługi przy użyciu wspólnego rachunku bankowego prowadzonego dla obsługi wszystkich naczelników urzędów skarbowych należności pieniężnych z tytułu:

  1. podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym również w formie karty podatkowej);
  2. podatku dochodowego od osób prawnych;
  3. podatku o towarów i usług, z wyłączeniem podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych;
  4. podatku od czynności cywilnoprawnych;
  5. podatku od spadków i darowizn;
  6. grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120, z późn. zm.), których pobór należy do właściwości naczelnika urzędu skarbowego.

» Pracodawca zaliczki za pracownika wpłaci na swój mikrorachunek podatkowy

Efektem takiego działania będzie uzyskanie jednolitości przepływów pieniężnych pomiędzy urzędami skarbowymi jeszcze przed udostępnieniem mikrorachunku podatkowego (osobnego numeru rachunku dla każdego podatnika). Przeksięgowania wpłat na rachunek nieprawidłowego organu podatkowego prowadzone będą po zmianie przepisów z udziałem podmiotu obsługującego wszystkie te rachunki – Naczelnia Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

KontrolaPłatnik PITPodatek PITZmiany w VATCIT