Pobierz e-pity 2021
Łukasz Wieszczeczyński

Łukasz Wieszczeczyński

PIT roczny praca przez część roku

Deklarację podatkową PIT składać należy nie tylko, gdy zatrudnienie trwa przez cały rok, ale również przez jego część – czy to przez pełne miesiące, czy też nawet przez część miesiąca. Choć jest to dopuszczalne, to powoduje określone konsekwencje w zakresie rozliczeń, o których składający deklarację powinien wiedzieć ...

PIT roczny wynajmującego

To, którą deklarację złoży wynajmujący nieruchomości (lokale mieszkalne, biurowe, magazyny, palce, grunty), zależy od decyzji podjętej przed rozpoczęciem najmu (zawarciem umowy) lub w przypadku umów zawartych na okres przekraczający rok kalendarzowy - od decyzji podjętej na początku roku ...

PIT roczny wynajmującego

PIT-8C a deklaracja roczna PIT za 2017 rok

Do końca lutego 2018 r. płatnik ma obowiązek przygotować informację o stypendium, dochodach z innych źródeł oraz niektórych zyskach kapitałowych. W tym celu przygotowuje on i wysyła formularz PIT-8C (wersja nr 8) ujmując kwoty niezbędne dla przygotowania rocznego rozliczenia podatkowego przez osobę uprawnioną do świadczeń od płatnika ...

PIT-8C a deklaracja roczna PIT za 2017 rok

PIT roczny a praca za granicą

Praca za granicą polskiego rezydenta podatkowego zobowiązuje co do zasady do rozliczenia podatku bezpośrednio po powrocie oraz z końcem roku – do rozliczenia przed organem podatkowym na deklaracji PIT-36. Podatnik musi skontrolować, czy posiada status rezydenta, a następnie ustalić, jakie zasady przewidziane są w przypadku rozliczeń z krajem, w którym pracował ...

PIT roczny a praca za granicą

Terminy przygotowania JPK

W przypadku JPK_VAT podatnik obowiązany jest przesyłać plik cyklicznie, zawsze nie później niż 25 dnia miesiąca po raportowanym miesiącu. Nie ma znaczenia, czy plik wysyłany jest łącznie z deklaracją VAT, czy też nie – dopuszczalne jest rozłączenie tych czynności. Nie ma również związku pomiędzy wysyłką pliku, a zapłatą podatku VAT za dany okres ...

Terminy przygotowania JPK

Jednolity Plik Kontrolny

W ramach obowiązków raportowania podatnicy mają obowiązek przygotowywania jednolitych plików kontrolnych. Zaletą pliku jest ich standaryzacja - dzięki zbudowaniu ich w ściśle określonej – obejmującej wszystkie programy księgowe strukturze, jest przygotowywany jako narzędzie, które łączy wszystkie programy i wszystkich podatników z organami podatkowymi ...

Jednolity Plik Kontrolny