Kontrola w 10 krokach plików JPK_VAT

Łukasz Wieszczeczyński

Przesłanie pliku JPK jest czynnością po której ewidencja VAT nie może być już swobodnie zmieniana i naprawiana bez poinformowania o tym organu skarbowego. Korekty mogą wzbudzić zainteresowani organu, stąd wysyłany plik powinien być ostateczny i dotyczyć zamkniętego już okresu raportowania.

Aby sprawdzić prawidłowość danych w JPK należy postępować w następujący sposób:

  1. Kontrola aktualności wersji pliku JPK_VAT, JPK_KPIR oraz pozostałych plików JPK,
  2. Kontrola danych składającego, w szczególności numeru NIP,
  3. Kontrola danych wpisywanych danych kontrahentów, ich numerów NIP oraz nazw,
  4. W przypadku transakcji VAT z podmiotami europejskimi - ponowna kontrola kontrahentów w zakresie rejestracji dla celów podatku od wartości dodanej na podstawie VIES,
  5. Ustalenie zgodności danych netto i podatku z faktur i innych dokumentów księgowych z danymi w pliku JPK,
  6. Kontrola kwot zbiorczych – sum za dany okres - z plików JPK z sumami w deklaracjach podatkowych,
  7. W przypadku JPK_VAT, JPK_EWP – kontrola sum obejmujących poszczególne stawki podatku z tymi kwotami na deklaracjach VAT, sprawdzenie sum kwot podatku w których podatnikiem jest nabywca,
  8. Ponowna kontrola transakcji pod względem obowiązku ich wykazania w ewidencjach,
  9. Sprawdzenie okresu, do którego powinno się zaliczać daną transakcję, w przypadku stosowanych walut obcych – kontrola zastosowanego kursu przeliczenia dla celów podatku VAT,
  10. Sprawdzenie statusu wysyłki oraz otrzymanie terminowo UPO.

 

JPK Jednolity Plik Kontrolny