JPK Jednolity Plik Kontrolny

Korekta sprzedaży w kasie rejestrującej

W praktyce występują sytuacje, kiedy podatnik jest zmuszony do skorygowania sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej, np. w związku ze zwrotem towaru czy błędnym zaewidencjonowaniem sprzedaży. Błędy te musi poprawić. W tym celu powinien zaprowadzić ewidencję korekt ...

Korekta sprzedaży w kasie rejestrującej

Nowa wersja struktury JPK_FA(3)

Opublikowano nową wersję struktury faktury VAT-JPK_FA(3) dla ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, która będzie obowiązywać od 1 listopada 2019 r. Organy podatkowe będą mogły jej żądać od 2 grudnia 2019 roku ...

Nowa wersja struktury JPK_FA(3)

Podpisano rozporządzenie ws. nowego JPK_VAT

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym, tj. JPK_VAT. Tym samym zostanie zniesiony obowiązek obsługi odrębnych plików (deklaracji i ewidencji VAT)...

Podpisano rozporządzenie ws. nowego JPK_VAT

Skuteczność kontroli poprzez JPK_VAT

JPK_VAT to cyfrowa broń fiskusa. Ministerstwo Finansów chwali się, że dzięki zautomatyzowanym czynnościom sprawdzającym KAS szybko reaguje na nieprawidłowości i próby oszustw podatkowych w podatku od towarów i usług ...

Skuteczność kontroli poprzez JPK_VAT

Obsługa dokumentu JPK_FA_RR(1) w usłudze JPK

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 1 października br. w środowisku produkcyjnym JPK zostanie udostępniona możliwość obsługi dokumentu JPK_FA_RR(1). W sierpniu opublikowało nową strukturę logiczną postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dot. JPK dla faktur VAT RR ...

Obsługa dokumentu JPK_FA_RR(1) w usłudze JPK