JPK Jednolity Plik Kontrolny

Sporządzanie JPK na podstawie ksiąg rachunkowych

Jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek przesyłania - regularnie lub na żądanie urzędu skarbowego - odpowiednich danych pochodzących z tych ksiąg w formie ustrukturyzowanych plików JPK. Przesyłanie danych z ksiąg rachunkowych jako plików JPK odbywa się za pomocą ...

Sporządzanie JPK na podstawie ksiąg rachunkowych

Czynny żal przy korekcie nowego JPK_VAT, kiedy jest potrzebny?

Dotąd składając korektę JPK_VAT do 1 października 2020 r. podatnicy nie musieli składać czynnego żalu, wynikało to z faktu że JPK był uznawany za informację, a nie księgę. Po nowelizacji kodeksu karnego skarbowego i dodaniu art.61 a kks, aby uniknąć sankcji podatnik powinien rozważyć złożenie czynnego żalu. Skąd taka zmiana?

Czynny żal przy korekcie nowego JPK_VAT, kiedy jest potrzebny?