JPK Jednolity Plik Kontrolny

Rachunki firmowe pod lupą sztucznej inteligencji. Jak działa STIR?

STIR, czyli System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, wykorzystuje niejawne algorytmy do analizy danych pochodzących m.in. z JPK_VAT, CEIDG, KRS oraz danych o zakładanych rachunkach bankowych. Z założenia STIR ma być jednym z elementów uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce. Pojawia się wokół niego wiele pytań i kontrowersji ...

Rachunki firmowe pod lupą sztucznej inteligencji. Jak działa STIR?

STIR i blokada kont po zmianach

Banki i SKOK-i muszą przekazywać do STIR informacje o rachunkach VAT. Blokady konta dokonanej na okres nieprzekraczający 72 godzin w celu zapobieżenia wyłudzeniom skarbowym nie można już zakwestionować ...

STIR i blokada kont po zmianach