Pobierz e-pity 2021

JPK Jednolity Plik Kontrolny

Nowa wersja struktury JPK EWP od 2022 roku

MF poinformowało o opublikowaniu nowej struktury logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji przychodów - JPK_EWP(3), która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Aby zapewnić czas na aktualizację oprogramowania, organy podatkowe mogą wymagać ...

Nowa wersja struktury JPK EWP od 2022 roku

Usługi o charakterze niematerialnym w JPK_VAT

Usługi doradcze, księgowe, audytu finansowego, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz pozaszkolnych form edukacji podlegają oznaczeniu GTU. Jest to zamknięty katalog usług, w przypadku których ich sprzedawca ma obowiązek w części ewidencyjnej dotyczącej sprzedaży zastosować oznaczenie GTU_12 ...

Usługi o charakterze niematerialnym w JPK_VAT