JPK Jednolity Plik Kontrolny

Wykazywanie faktur do paragonów w pliku JPK_VAT

W przypadku dokonania sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej udokumentowanej fakturą w tym samym okresie rozliczeniowym, sprzedaż taka powinna być wykazana w JPK_VAT na podstawie dokumentu zbiorczego z oznaczeniem "RO", wraz z fakturą z oznaczeniem "FP". Faktura taka nie zwiększa wartości sprzedaży i VAT należnego ...

Wykazywanie faktur do paragonów w pliku JPK_VAT

Kiedy urzędnicy skarbowi mogą żądać przekazania JPK?

Organy podatkowe - niezależnie od istnienia wymogu składania przez podatników JPK_V7M lub JPK_V7K - mogą w związku z rozpatrywaną sprawą żądać udostępnienia w formie JPK ksiąg podatkowych prowadzonych przy użyciu programu komputerowego. Umożliwia to szybką analizę otrzymanych danych. Polski Ład zakłada, że ...

Kiedy urzędnicy skarbowi mogą żądać przekazania JPK?

Nowy JPK_VAT z deklaracją na 2022 rok

Od 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać nowa wersja struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją. Opublikowano roboczą wersję struktury logicznej JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2), aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych ...

Nowy JPK_VAT z deklaracją na 2022 rok