JPK Jednolity Plik Kontrolny

Jeden wykaz podatników VAT

Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT, jeżeli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym ...

Jeden wykaz podatników VAT

Kto, kiedy i jak przekazuje dane w formie JPK?

Podatnicy prowadzący ewidencję zakupów i sprzedaży VAT muszą przesyłać co miesiąc informację JPK_VAT o zawartych w niej danych. Niezależnie od tego organy podatkowe mogą domagać się, w ramach prowadzonej sprawy, udostępnienia ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w postaci JPK ...

Kto, kiedy i jak przekazuje dane w formie JPK?

Jak NIK ocenia Jednolity Plik Kontrolny JPK?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK), nowe narzędzie uszczelniające system podatkowy, w okresie jego wdrażania był stosowany na zbyt małą skalę. Tam, gdzie został wykorzystany, praca Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) stała się sprawniejsza ...

Jak NIK ocenia Jednolity Plik Kontrolny JPK?

Status 120 - błąd podczas wysyłki plików JPK

MF wyjaśnia, że przyczyną utrzymywania się statusu 120: "Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu" w wysyłkach plików JPK_VAT po 22 sierpnia 2019 r. może być wykorzystanie nieaktualnego certyfikatu klucza publicznego ...

Status 120 - błąd podczas wysyłki plików JPK