JPK Jednolity Plik Kontrolny

Zaostrzenie przepisów karnych-skarbowych

Projekt zaostrzający przepisy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, projekt zmian dotyczących odpowiedzialności za błędy w JPK, ustawa zaostrzająca przepisy dotyczące podatku u źródła czy raportowanie schematów podatkowych, to tylko niektóre działania Rządu nakierowane na walkę z szarą strefą i oszustami podatkowymi ...

Zaostrzenie przepisów karnych-skarbowych

Uwaga na e-wysyłkę sprawozdań finansowych. MF zmienia zdanie dot. JPK_SF za 2018

Termin przekazania sprawozdań finansowych za lata obrotowe kończące się w 2018 r. upływa po 6 miesiącach, licząc od dnia kończącego rok bilansowy. Kłopot w tym, że od 1.10.2018 r. tego rodzaju sprawozdania wysyłać można wyłącznie elektronicznie w pliku w formacie XML (JPK_SF). Ministerstwo Finansów zmieniło zdanie co do sprawozdań, które powinny zostać objęte tym obowiązkiem ...

Uwaga na e-wysyłkę sprawozdań finansowych. MF zmienia zdanie dot. JPK_SF za 2018

Podpisywanie JPK_VAT kwotą przychodu w 2019 r.

Do podpisywania JPK_VAT składanych w 2019 r. należy używać kwot przychodu wskazanych w złożonych zeznaniach lub obliczeniach za rok 2017. Bezterminowa możliwość podpisywania ksiąg za pomocą danych autoryzujących wynika z ogłoszonej 31 grudnia 2018 r. nowelizacji rozporządzenia ...

Podpisywanie JPK_VAT kwotą przychodu w 2019 r.

Rachunki firmowe pod lupą sztucznej inteligencji. Jak działa STIR?

STIR, czyli System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, wykorzystuje niejawne algorytmy do analizy danych pochodzących m.in. z JPK_VAT, CEIDG, KRS oraz danych o zakładanych rachunkach bankowych. Z założenia STIR ma być jednym z elementów uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce. Pojawia się wokół niego wiele pytań i kontrowersji ...

Rachunki firmowe pod lupą sztucznej inteligencji. Jak działa STIR?