Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Terminy przygotowania JPK

Łukasz Wieszczeczyński 28.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

W przypadku JPK_VAT podatnik obowiązany jest przesyłać plik cyklicznie, zawsze nie później niż 25 dnia miesiąca po raportowanym miesiącu. Nie ma znaczenia, czy plik wysyłany jest łącznie z deklaracją VAT, czy też nie – dopuszczalne jest rozłączenie tych czynności. Nie ma również związku pomiędzy wysyłką pliku, a zapłatą podatku VAT za dany okres.

W przypadku pozostałych plików JPK:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR
  • wyciąg bankowy – JPK_WB
  • magazyn – JPK_MAG
  • faktury VAT – JPK_FA
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

- termin wyznaczany jest przez organ skarbowy w postępowaniu kontrolnym.

Organ będzie mógł zatem w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy wykorzystaniu programów komputerowych wystąpić do podatnika o:

  • przekazanie całości lub części ksiąg podatkowych,
  • przekazanie dowodów księgowych.

Obowiązek przekazywania danych w formacie JPK dotyczy wyłącznie okresów liczonych od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających taki obowiązek, tj.:

  • dotyczy danych począwszy od 1 lipca 2018 r. – w przypadku mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • dotyczy danych począwszy od 1 lipca 2016 r. – w przypadku dużych przedsiębiorstw.

W przepisach nie wskazuje się terminu żądania ksiąg podatkowych, w tym w formacie JPK. Powinny one w ramach postępowania zostać przekazane na wezwanie kontrolującego. W efekcie, jeśli podatnik prowadzi księgi w formie programów komputerowych, powinny być one przekazane niezwłocznie.

 

JPK Jednolity Plik Kontrolny