Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Podpis pod JPK, zastosowane oprogramowanie

Łukasz Wieszczeczyński 28.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

Wysyłka plików JPK_VAT odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub systemu ePUAP.

Podpis dotyczy osoby, a nie jednostki – w efekcie podpisem posługiwać się musi osoba odpowiedzialna za reprezentację podmiotu – posiadająca odpowiednie upoważnienia. Możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa lub uzyskanie prokury, w ramach której wyłącznie pełnomocnik będzie obowiązany jednokrotnie użyć własnego podpisu sporządzając plik JPK w imieniu całego podmiotu. Niezależnie od formy reprezentacji, obowiązkowym jest przedstawienie organom skarbowym przed przygotowaniem JPK, pełnomocnictwa na druku UPL-1. JPK jako informacja podatkowa jest bowiem również deklaracją podatkową, a wysyłka takiej przez pełnomocnika wymaga przekazywania organom druku pełnomocnictwa poprzez UPL-1.

W przypadku biur rachunkowych wysyłka JPK będzie możliwa przy użyciu jednego e-podpisu, wystawionego na osobę ustaloną jako odpowiedzialną w biurze za przygotowywanie i wysyłkę plików. Nie ma obowiązku, by dla każdego klienta stosować osobny podpis elektroniczny.

Podpis pod JPK możliwy jest również profilem zaufanym ePUAP. Dostęp do funkcjonalności ePUAP wymaga uprzedniej rejestracji w systemie oraz uzyskania zweryfikowanego konta użytkownika. Konto może przysługiwać również przedsiębiorcy -osobie fizycznej, osobie prawnej lub spółce prawa cywilnego lub handlowego albo innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. W praktyce założenie konta dla przedsiębiorcy dokonywane jest przez użytkownika posiadającego już konto na ePUAP, działającego w imieniu przedsiębiorcy. Niezbędne jest przydzielenie uprawnień do konta przedsiębiorcy dla innych osób – np. pełnomocników, członków zarządu posiadających prawo reprezentacji podmiotu. Postępowanie w takim przypadku polega na podpisywaniu przygotowanego dokumentu kolejno przez poszczególne osoby po przygotowaniu dokumentu i złożeniu podpisu przez pierwszą z osób. Ostatni podpisujący po złożeniu podpisu musi wysłać dokument.

W przypadku plików JPK innych niż JPK_VAT przekazać je można za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (tak jak w formach wskazanych powyżej) lub na informatycznych nośnikach danych.

 

JPK Jednolity Plik Kontrolny