Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Został miesiąc na rozliczenie PIT za 2020 r.

Ewelina Czechowicz

Do 30 kwietnia 2021 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są zobowiązani do złożenia rocznych zeznań za 2020 r. Dwa podstawowe zeznania to PIT-36 oraz PIT-37. Na rozliczenie został miesiąc.

Dla kogo PIT-37

Zeznanie PIT-37 składają podatnicy, którzy:

1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, oraz

2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, oraz

3) nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci, oraz

4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

W sytuacji, w której choćby jeden z wymienionych warunków nie został spełniony, podatnik zobowiązany jest do złożenia PIT-36.

rozliczenie PIT za 2020 r.

Źródło: shutterstock

Inne zeznania i zobowiązani do ich złożenia do 30 kwietnia 2021 r.

W sytuacji kiedy podatnicy rozliczają inne przychody zobowiązani są do wyboru innego rodzaju zeznań, należą do nich formularze:

1) PIT-36L, w którym wykazywany jest dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych tzw. podatkiem liniowym;

2) PIT-38, w którym wykazywane są dochody (straty) uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;

3) PIT-39, w którym wykazywany jest dochód (strata) z odpłatnego zbycia nabytych od 1 stycznia 2009 r. nieruchomości i niektórych praw majątkowych.

Rozliczenie rocznePodatki 2021Wspólne rozliczenie PITTwój e-PITPIT-36Podatek PITPIT-37Odliczenia w PIT