Zmiany w urlopach: dodatkowe dwa wolne dni w czasie epidemii

Ewelina Czechowicz

Ustawodawca zdecydował się zmienić przepisy i wprowadzić dodatkowe dwa dni urlopu na czas epidemii. Kto będzie mógł skorzystać z dodatkowego wolnego? Jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z dodatkowych dni urlopu? 

Dodatkowe dwa dni urlopu w czasie epidemii

Ustawą z dnia z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.159) rządzący dokonali zmian w ustawie o publicznej służbie krwi z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777).

Zgodnie z brzmieniem nowego art. 9a ustawy o publicznej służbie krwi: „W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

1) honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym”

dodatkowe wolne 2 dni w czasie epidemii, za oddanie krwi lub osocza
Źródło: shutterstock.com

Z dodatkowego urlopu będzie można skorzystać na podstawie zaświadczenia wydanego przez regionalne centrum krwiodawstwa, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.

» Ulga podatkowa w PIT za oddanie osocza przez ozdrowieńca

Obok dni wolnych honorowi dawcy krwi i jej składników będą mogli korzystać ze zniżek na przejazdy transportem publicznym.

Ulgi na przejazdy komunikacją publiczną

Obok dni wolnych rząd przyznał honorowym dawcom krwi i osocza prawo do ulgi na przejazdy komunikacją publiczną. Będą z niej mogli skorzystać honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19. Ulga ma wynosić 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:

  1. kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
  2. kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne

- na podstawie biletów jednorazowych

Z ulgi skorzystać będzie można na podstawie zaświadczenia, które będzie potwierdzało oddanie co najmniej 3 donacji krwi lub jej składników. Zaświadczenie może być wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. Obok nowych przepisów przypominamy, o uldze podatkowej za oddanie krwi i osocza.

Nowe przepisy obowiązują od 26 stycznia 2021 r.

UrlopKodeks pracyWymiar czasu pracyKoronawirus w Polsce