Zmiany w podatku PIT w 2014 roku

Piotr Szulczewski 31.10.2013 09:00 (aktualizacja: )

Już od stycznia wchodzi w życie wiele zmian w sposobie rozliczania rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych. Kluczowe zmiany dotyczą stosowania niektórych preferencji podatkowych tj. ulga prorodzinna, ulga internetowa, czy 50% koszty uzyskania przychodów.

Zmiany w uldze prorodzinnej za 2014 rok


Odliczanie internetu – zmiany

Pierwsza ze zmian dotknie podatników, którzy będą chcieli odliczyć od dochodu poniesione wydatki na użytkowanie internetu. Od zeznania podatkowego składanego za 2013 r. (w roku 2014) z ulgi będzie można korzystać wyłącznie przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe. Istnieją metody, by z ulgi korzystać również w latach kolejnych, niemniej podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za poprzedni rok po raz pierwszy skorzystał z odliczenia, może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013. Jeżeli natomiast korzystał z niego już wcześniej – ulga nie będzie mu już przysługiwała. Ważne jest, by prawidłowo obliczyć okres dwóch lat korzystania z ulgi.
 

<< więcej o uldze internetowej za 2013 rok


Zmiany w uldze prorodzinnej (uldze na dzieci)

Zmianie ulegnie również jedna z najchętniej stosowanych przez podatników ulga podatkowa – ulga prorodzinna. Do tej pory ulga przysługiwała w wysokości 92,67 zł miesięcznie (rocznie kwota ta wynosiła 1112,04 zł) niezależnie od ilości posiadanych dzieci, jak i wysokości uzyskiwanego dochodu.

Na zmianie obowiązującej od stycznia 2014 roku (roczne rozliczenia PIT za 2013 rok) skorzystają rodzice, którzy posiadają więcej niż dwoje dzieci. W zależności od ilości dzieci, limit ulgi wynosić będzie od 92,67 zł do 185, 34 zł miesięcznie oraz od 1112,04 do 2224,08 zł rocznie na dziecko. W przypadku dwojga dzieci – ulga prorodzinna przysługiwać będzie w tym wymiarze, co w roku poprzednim. Natomiast przy jednym dziecku, rodzice muszą od tego roku badać limit osiąganych dochodów.

<< więcej o uldze prorodzinnej za 2013 rok


50% koszty uzyskania przychodów 2013

Ostatnia zmiana dotknie artystów i twórców rozliczających podwyższone 50% koszty uzyskania przychodu. Nowelizacja wprowadza roczny limit stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, który wynosi 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli kwoty 42 764 zł. Nadwyżkę rozlicza się stosując koszty standardowe. Ważna wydaje się zatem metoda optymalizacji uzyskiwanych nadwyżek.
 

<< więcej o kosztach uzyskania przychodów 2013

Powyższe zmiany mają zastosowanie do przyszłorocznych rozliczeń podatku PIT za 2013 rok.

Iwona Maczalska,
Piotr Szulczewski,
PIT.pl