Zmiany w JPK: FV uproszczone i oznaczenia MPP. Czy wejdą w życie 1 lipca?

Iwona Maczalska

Wszystko wskazuje na to, że rozporządzenie w sprawie zmian w JPK wejdzie w życie 1 lipca 2021 roku. Projekt rozporządzenia został skierowany do podpisu ministra. Jest duża szansa, że zostanie ono ogłoszone przed 1 lipca i będzie miało zastosowanie do ewidencji JPK za lipiec. 

» WSTO zamiast pojęcia sprzedaży wysyłkowej. Zmiany e-commerce od 1 lipca

 

[Aktualizacja 02.07.2021.: Ministerstwo Finansów potwierdza, że zmiany w JPK_VAT wejdą w życie w lipcu. Szczegóły zmian opisane zostały w artykule ,,Nowe zasady wypełniania JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K). Opublikowany w Dzienniku Ustaw akt prawny dostępny jest tutaj. ]

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, zakłada wejście w życie wielu zmian w zakresie stosowania pliku JPK_VAT. Rozporządzenie pierwotnie miało wejść w życie 1 kwietnia, zostało jednak przesunięte na 1 lipca. Czy zmiany w JPK zaczną obowiązywać w lipcu 2021 roku? Jest na to duża szansa.

Rozporządzenie w sprawie zmian w JPK skierowane do podpisu ministra

Choć wydawało się, że od ostatnich, majowych zmian w projekcie prace nad rozporządzeniem zostały wstrzymane, to w ostatnim tygodniu nabrały one dużego tempa. 29 czerwca projekt został skierowany do podpisu ministra. Jeżeli projekt zyska jego poparcie, to ostatnim krokiem będzie skierowanie aktu do ogłoszenia. Pomimo tego, że mamy dzisiaj ostatni dzień czerwca, jest duża szansa na to, że projekt  zostanie ogłoszony i rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1 lipca 2021 roku.

Zmiany w JPK od 1 lipca

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Jakie zmiany w JPK?

Projekt rozporządzenia zakłada wiele zmian w zakresie stosowania pliku JPK. Zmiany dotyczą m.in. doprecyzowania zasad stosowania poszczególnych kodów GTU, czy likwidacji pojęcia sprzedaży wysyłkowej. To jednak nie wszystko. Nowe przepisy regulują nowe zasady stosowania oznaczeń ,,MPP" oraz ,,TP" w JPK oraz zasad ujmowania w ewidencji faktur uproszczonych.

Co z oznaczeniami MPP i fakturami uproszczonymi od 1 lipca?

Wiele biur rachunkowych najbardziej interesuje kwestia oznaczeń ,,MPP" i ujmowania faktur uproszczonych w ewidencji JPK. Jak będzie trzeba wypełniać JPK po lipcowych zmianach?

W świetle najnowszych zmian ujętych w projekcie rozporządzenia oznaczenia MPP zostaną całkowicie zlikwidowane. Oznacza to, że oznaczenie MPP nie będzie obowiązkowe dla wszystkich transakcji, jak pierwotnie zakładano. Więcej na ten temat w artykule ,, MF zmienia zdanie. Będzie całkowita likwidacja oznaczeń MPP w JPK”.

Oznaczenia MPP od 1 lipca 2021

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

W projektowanym rozporządzeniu pojawiły się również nowe zapisy dotyczące ujmowania faktur uproszczonych w JPK. Co ostatecznie ustalono? Do projektu dodano nowe zapisy, które regulują zbiorcze wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł w JPK.

Faktury uproszczone w nowym JPK

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Zmiany dotkną również oznaczeń ,,TP" w JPK. Zwolnienie ze stosowania oznaczenia ,,TP" wystąpi w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami. 

Oznaczenia ,,TP" po zmianach - 1 lipiec 2021

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

JPK Jednolity Plik KontrolnyFakturaPłatność podzielonaHOT