Płatność podzielona

Zasady korzystania z rachunku VAT

Rachunek VAT jest wykorzystywany m.in. przy zapłacie za towar lub usługę w mechanizmie podzielonej płatności (MPP). Jest on otwierany przez bank lub SKOK dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek rozliczeniowy czy imienny rachunek członka SKOK ...

Zasady korzystania z rachunku VAT

Dla kogo split payment?

Split payment, czyli metoda podzielonej płatności została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w celu zmniejszenia luki w podatku od towarów i usług. Polega ona na tym, że płacąc za fakturę w formie przelewu na rachunek bankowy, kwota podatku VAT trafia na specjalne subkonto odbiorcy płatności ...

Dla kogo split payment?

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) – wyjaśniamy jak działa i kiedy jest obowiązkowy

Przedsiębiorca, który zdecydował, że będzie opłacał podatek VAT lub musiał zostać czynnym podatnikiem VAT, musi obowiązkowo założyć konto firmowe. Tylko na rachunku firmowym bank utworzy techniczne konto VAT do obsługi przelewów w mechanizmie podzielonej płatności, tzw. MPP, z angielskiego - split payment. Wyjaśniamy, kiedy i dlaczego warto używać płatności podzielonej ...

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) – wyjaśniamy jak działa i kiedy jest obowiązkowy

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności

MPP polega na tym, że zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty VAT wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, zaś zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto z tej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo w SKOK, dla których jest ...

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności