Mechanizm podzielonej płatności (MPP) – wyjaśniamy jak działa i kiedy jest obowiązkowy

Ewelina Czechowicz

Przedsiębiorca, który zdecydował, że będzie opłacał podatek VAT lub musiał zostać czynnym podatnikiem VAT, musi obowiązkowo założyć konto firmowe. Tylko na rachunku firmowym bank utworzy techniczne konto VAT do obsługi przelewów w mechanizmie podzielonej płatności, tzw. MPP, z angielskiego — split payment. Wyjaśniamy kiedy i dlaczego warto używać płatności podzielonej.

MPP dotyczy wszystkich przedsiębiorców w Polsce, niezależnie od tego, czy jest to mikroprzedsiębiorca, mała, średnia czy duża firma.

Kiedy przedsiębiorca musi stosować mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami jest obowiązkowy, w sytuacji sprzedaży lub nabywania towarów/usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w sytuacji kiedy do nabycia/sprzedaży dochodzi pomiędzy przedsiębiorcami oraz wartość transakcji jest powyżej 15 tys. zł.

W załączniku nr 15 ustawodawca wskazał towary i usługi tzw. wrażliwe, do których zalicza się:

- węgiel kamienny, dostawę płyt, folii, arkuszy i pasów z tworzyw sztucznych, wszelkiego rodzaju wyrobów ze stali, srebra, złota, aluminium, miedzi, elektronicznych układów scalonych, komputerów, dysków, telefonów, telewizorów, aparatów fotograficznych, kamer, części do silników spalinowych, odpadów i surowców wtórnych, paliw, a także usług budowlanych.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności

Warto wiedzieć, że wystarczy, że tylko jedna z pozycji na fakturze, której łączna wartość przekracza 15 tys. zł, znajduje się w załączniku nr 15,  już wtedy przedsiębiorca musi dokonać płatności przy udziale mechanizmu podzielonej płatności.

załącznik nr 15 do ustawy o VAT

Trzeba też pamiętać o tym, że wystawiając fakturę, której wartość przekracza 15 tys. zł, a choćby jedna pozycja znajdowała się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, na fakturze musi znaleźć się adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”.

Kara za brak dopisku na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”

W przypadku kiedy przedsiębiorca nie zawrze na fakturze dopisku „mechanizm podzielonej płatności” wtedy kiedy był do tego zobowiązany, fiskus ma prawo do tego, aby nałożyć na przedsiębiorcę dodatkowego zobowiązania podatkowego wynoszącego do 30% kwoty podatku VAT z faktury, na której brakowało dopisku.  Dodatkowo brak adnotacji stanowi wykroczenie według przepisów kodeksu karno-skarbowego i zagrożone jest karą grzywny.

Przedsiębiorcy przeciwni ograniczeniu obrotu gotówkowego. Wskazują szereg zagrożeń

Kary można uniknąć w sytuacji kiedy nabywca zapłaci należność z wystawionej faktury bez dopisku, który był obowiązkowy przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) - wyjaśniamy jak działa i kiedy jest obowiązkowy

Źródło: Shutterstock

MPP można stosować też dobrowolnie

Przedsiębiorcy mają prawo do tego, aby MPP stosować dobrowolnie. Dzięki temu mogą odnieść korzyści. Po pierwsze stanowi dowód dochowania należytej staranności, pozwala uniknąć sankcji za przelew nieujęty w Wykazie Podatników VAT (Biała lista), można liczyć na szybszy zwrot podatku VAT, a także środki na koncie technicznym są wolne od egzekucji sądowej i administracyjnej.

Kto nie może skorzystać z MPP?

Z mechanizmu podzielonej płatności nie skorzysta, osoba, która jest:

1)    Konsumentem,

2)   Przedsiębiorcą, który otrzymuje faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT).

Jak działa MPP?

Mechanizm podzielonej płatności stosuje się wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT. MPP obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2018 r. W systuacji kiedy faktura wymaga tego, aby została pokryta z użyciem mechanizmu podzielonej płatności, na konto podstawowe trafia należność bez podatku VAT, który księgowany jest na koncie technicznym. Z konta technicznego, na które trafia podatek VAT, przedsiębiorca może opłacić np. podatek VAT czy składki do ZUS, podatek dochodowy, cło, akcyzę czy odsetki za zwłokę.

Płatność podzielonaVAT