Nowe zasady wypełniania JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K)

Redakcja PIT.pl

Dla rozliczeń podatku od towarów i usług za okresy lipiec - grudzień 2021 r. obowiązują aktualne struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K). W ten sposób ograniczymy wielokrotne modyfikacje istniejących rozwiązań informatycznych.

MF planuje jednorazową aktualizację struktury JPK_VAT z deklaracją, która będzie uwzględniała wszystkie zmiany, które wchodzą w życie od 1 lipca 2021 r. do 1 stycznia 2022 r.


Źródło: MF

Wdrożenie nowego wzoru dokumentu JPK_VAT z deklaracją planowane jest od rozliczenia za styczeń 2022 r. i będzie poprzedzone konsultacjami podatkowymi.

Zasady wypełniania JPK_VAT z deklaracją za okresy od lipca do grudnia 2021 r.

Aby umożliwić sprawne rozliczanie podatku od towarów i usług za okresy od lipca do grudnia 2021 r., stosujemy obecną strukturę JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M i JPK_V7K). Przy jej wypełnianiu:

  • Nie stosujemy oznaczenia MPP zarówno w części sprzedażowej jaki zakupowej ewidencji - nie należy wypełniać tego pola.
  • Nie stosujemy oznaczenia transakcji SW - nie należy wypełniać tego pola.
  • Stosujemy oznaczenie EE dla każdej z niżej podanych rodzajów transakcji:
    1. wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju
    2. świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Rozporządzenie[2] wprowadza również zmiany definicji dla wybranych grup towarów i usług (GTU) oraz wybranych procedur, które należy stosować już od 1 lipca 2021 r. pomimo braku zmiany struktury JPK_VAT z deklaracją.

Przypominamy, że do czasu zmiany struktury JPK_VAT z deklaracją dalej obowiązuje zalecenie przejściowego sposobu oznaczania kodem "GB" transakcji towarowych z kontrahentami z Irlandii Północnej.

[1] Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 1988 z późn. zm.)

[2] Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021, poz. 1179)

Źródło: MF

 

JPK Jednolity Plik KontrolnyPłatność podzielona