Pobierz e-pity 2018

Faktura

Rozliczanie usług niematerialnych pod znakiem zapytania?

Przedsiębiorcy mają coraz więcej problemów ze skutecznym rozliczeniem nabywanych usług o charakterze niematerialnym. Gdy idziemy do piekarni po bułki na śniadanie, otrzymujemy materialny produkt, za który jesteśmy zobowiązani uiścić odpowiednią cenę. Inaczej ma się rzecz z niektórymi usługami, których wykonania nie da się potwierdzić fizycznie ...

Rozliczanie usług niematerialnych pod znakiem zapytania?

Najgroźniejsza wersja testu przedsiębiorcy?

To działanie ministerstwa bez zmiany prawa, na podstawie zmiany interpretacji prawa. „Test przedsiębiorcy”, niezależnie czy jego wprowadzenie będzie miało charakter zmiany legislacyjnej, czy też zmiany sposobu stosowania prawa, może mieć fatalne skutki zarówno dla gospodarki, jak i dla dużej części przedsiębiorców ...

Najgroźniejsza wersja testu przedsiębiorcy?

Co należy rozumieć przez pustą fakturę?

Wciąż występuje zjawisko wprowadzania do obrotu prawnego tzw. pustych faktur. Wystawienie takiej faktury może skutkować nie tylko zastosowaniem sankcji finansowych wobec jej wystawcy, ale również zakwestionowaniem przez organ podatkowy prawa do odliczenia z niej podatku naliczonego lub ujęcia jej w kosztach podatkowych przez jej odbiorcę ...

Co należy rozumieć przez pustą fakturę?

Faktury uproszczone i korygujące

Faktury uproszczone wystawiane są, w przypadku gdy kwota faktury nie przekracza 100 euro lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej. Przyjęta kwota 450 zł uwzględnia zasady przeliczania kwot ...

Faktury uproszczone i korygujące

MF wyjaśnia zasady wystawiania faktur

Faktura to podstawowy dokument potwierdzający dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Szczegółowe informacje na temat wystawiania faktur, ich formy, elementów jakie powinny zawierać, a także rodzaje faktur, terminy ich wystawienia oraz sposobu ich przechowywania ...

MF wyjaśnia zasady wystawiania faktur