Pobierz e-pity 2022

Faktura

Zmiany w 2023 r. dotyczące dokonywania korekt w VAT

Od 1 kwietnia 2023 r. mają zacząć obowiązywać przepisy nowelizacji ustawy o VAT zawarte w pakiecie SLIM VAT 3. Zmiany te mają na celu m.in. doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących czy zasad dokonywania korekt podatku należnego od ...

Zmiany w 2023 r. dotyczące dokonywania korekt w VAT

Będzie więcej czasu na przygotowanie się do korzystania z KSeF

Firmy będą miały dodatkowe pół roku na przygotowanie się do obowiązku korzystania z KSeF. Planowany wcześniej na 1 stycznia 2024 roku obowiązek wystawiania faktury konsumentom będzie złagodzony lub, co bardziej prawdopodobne, faktury B2C zostaną wykluczone z KSeF co mocno wpływa na firmy z branży retail, szczególnie e-commerce ...

Będzie więcej czasu na przygotowanie się do korzystania z KSeF

Faktury ustrukturyzowane od 1 stycznia 2024 r.

Możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych została wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. Faktury ustrukturyzowane mogą być wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Rozwiązanie to ma obecnie charakter fakultatywny. Jednak ...

Faktury ustrukturyzowane od 1 stycznia 2024 r.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności

MPP polega na tym, że zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty VAT wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, zaś zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto z tej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo w SKOK, dla których jest ...

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności

Sporządzanie faktury zaliczkowej

Podatnik, który otrzymał zaliczkę, co do zasady, ma obowiązek wystawić fakturę zaliczkową. Należy ją sporządzić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zaliczkę. SLIM VAT 3 przewiduje możliwość ...

Sporządzanie faktury zaliczkowej