MF zmienia zdanie. Będzie całkowita likwidacja oznaczeń MPP w JPK

Iwona Maczalska

Prace nad zmianami w JPK_VAT nabrały tempa. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejne szczegóły zmian w projekcie rozporządzenia. Dotkną one m.in. stosowania oznaczeń MPP w plikach JPK_VAT. Jak się okazuje, oznaczenie MPP nie będzie obowiązkowe dla wszystkich transakcji, jak pierwotnie zakładano.

Prace nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług nabrały tempa. Na stronie legislacja.rcl.gov.pl opublikowano propozycje zmian po konsultacjach społecznych. Zmian nie tylko jest wiele, ale są one również bardzo zaskakujące.

Likwidacja MPP w JPK

Źródło: shutterstock

MPP już nie obowiązkowe dla wszystkich transakcji

Z opublikowanych zmian w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Finansów, jakie zostały wprowadzone po konsultacjach społecznych jasno wynika, że resort finansów zmienił zdanie na temat stosowania oznaczeń MPP w plikach JPK. Przypomnijmy, że w pierwotnej wersji projektu zakładano objęcie obowiązkiem stosowania oznaczenia MPP wszystkich transakcji, a nie jak ma to miejsce obecnie wyłącznie dla transakcji w których stosowanie mechanizmu podzielnej płatności jest obowiązkowe.

» Korekta JPK_V7 bez czynnego żalu

Całkowita likwidacja oznaczeń MPP

Co się zmieni? Najnowsze zmiany wprowadzone do projektu wskazują na całkowitą likwidację oznaczeń MPP w JPK. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ,,W § 11 rozporządzenia w ust. 2 uchylono pkt 2 określający dodatkowe oznaczenie dotyczące transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – oznaczenie „MPP” w ewidencji zakupów. W związku z tym w JPK_VAT z deklaracją nie będzie się już stosowało oznaczenia „MPP”.

JPK Jednolity Plik KontrolnyZmiany w VATVATHOT