WSTO zamiast pojęcia sprzedaży wysyłkowej. Zmiany e-commerce od 1 lipca

Iwona Maczalska

Na dzień 1 lipca 2021 roku zaplanowano wejście w życie zmian w ustawie o VAT, dotyczących tzw. pakietu e-commerce. Uchylone zostanie pojęcie sprzedaży wysyłkowej oraz regulacje z tą sprzedażą związane. W jej miejsce projekt ustawy prowadza nowe pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO).

Trwają prace nad pakietem zmian e-commerce, którego wejście w życie zaplanowane jest już na 1 lipca 2021 roku. Projektowane zmiany reguluje rządowy projekt o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (UC60, druk sejmowy 1114). Dotyczy on bezpośrednio dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej (dyrektywa Rady (UE) 2017/2455), czyli tzw. pakietu e-commerce. Co się zmieni?

Pakiet e-commerce - zmiany w sprzedaży wysyłkowej

Źródło: shutterstock

WSTO zamiast pojęcia sprzedaży wysyłkowej

Projektowana ustawa o VAT dokonuje likwidacji pojęcia sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju, z jednoczesnym uchyleniem regulacji, które odnoszą się do tej sprzedaży. W myśl projektowanych przepisów miejsce dotychczasowego pojęcia sprzedaży wysyłkowej, zajmie pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO).

Dostawcy bez siedziby firmy na terytorium kraju z nowymi obowiązkami rejestracyjnymi

Zmiana pojęć dotyczących sprzedaży wysyłkowej to nie wszystko. W myśl zmian na dostawcę, który nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, a dokonuje wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju - zostaną nałożone nowe obowiązki. Mowa o konieczności zgłoszenia rejestracyjnego do naczelnika urzędu skarbowego. Zgłoszenia tego będzie trzeba dokonać przed dniem dokonania dostawy.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ,,W rezultacie podmioty te zostaną objęte obowiązkiem rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług. Proponowany przepis art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT wprowadza swego rodzaju fikcję prawną, która w istocie prowadzi do przeniesienia z dostawców bazowych odpowiedzialności za zobowiązanie VAT z tytułu dostaw towarów określonych w tych przepisach na podatników ułatwiających dokonywanie tych dostaw poprzez użycie interfejsu elektronicznego. W rezultacie przyjętej fikcji prawnej operator interfejsu elektronicznego jest traktowany jako podatnik VAT dokonujący dostawy towarów na rzecz ostatecznego (faktycznego) nabywcy tych towarów, ze wszystkimi tego konsekwencjami w zakresie m.in. rozliczenia, zadeklarowania i udokumentowania takiej transakcji, wynikającymi z obowiązujących przepisów o VAT.

Proponowany przepis art. 109b ust 1. ustawy o VAT nakłada na podatników (operatorów interfejsów elektronicznych) obowiązek prowadzenia specjalnej ewidencji ułatwianych przez nich dostaw towarów i świadczenia usług dokonywanych na terytorium UE, w odniesieniu do których nie są oni podatnikami VAT na mocy art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT oraz art. 9a rozporządzenia 282/2011 w zw. z art. 28 dyrektywy VAT.”

Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

Wprowadzenie powyższych zmian wymagało dokonania aktualizacji wzoru wniosku rejestracyjnego VAT-R. Ministerstwo Finansów w tym celu przygotowało projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usługokreślający nowy wzór wniosku VAT-R, w wersji 15. Nowy wzór VAT-R został zaktualizowany w szczególności o pola dotyczące informacji o statusie podatnika ułatwiającego dostawy towarów. Jak twierdzą projektodawcy ,,Informacje te umożliwią organom podatkowym  efektywniejsze monitorowanie realizowania obowiązków przez podmioty objęte zakresem wskazanych przepisów ustawy o VAT”. Nowy wzór VAT-R zacznie obowiązywać od 1 lipca 2021 roku.

Więcej na temat zmian w pakiecie e-commerce w artykule ,,Będzie nowy pakiet VAT e-commerce".

Zmiany w VATVATMiejsce świadczenia VAT