Zmiana formy opodatkowania na kartę podatkową. Czas tylko do 20 stycznia

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy planujący zmienić formę opodatkowania swoich dochodów w 2021 roku na kartę podatkową, mają czas tylko do 20 stycznia. Termin ten dotyczy również rezygnacji z karty podatkowej na rzecz innej formy opodatkowania.

» Zmiany w karcie podatkowej od 1 stycznia 2021 roku

Przedsiębiorcy, którzy zastanawiają się nad zmianą formy opodatkowania swoich dochodów, powinni się śpieszyć. Jeżeli są zainteresowani przejściem na kartę podatkową, bądź rezygnację z niej – mają czas tylko do 20 stycznia.

Zmiana formy opodatkowania do 20 stycznia

Źródło: shutterstock

Opodatkowanie w formie karty podatkowej zgłoś do 20 stycznia

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma prawo dokonać zmiany obowiązującej go formy opodatkowania. W zależności od formy opodatkowania obowiązuje inny termin zgłoszenia zmiany. Najkrótszy z nich dotyczy zmiany formy opodatkowania na kartę podatkową. Obowiązujący termin w tym przypadku przypada 20 stycznia 2021 roku.

Termin 20 stycznia dotyczy również rezygnacji z karty podatkowej na rzecz innej formy opodatkowania, jeżeli w poprzednim 2020 roku podatnik opodatkowany był w formie karty podatkowej.

Należy pamiętać, że wniosek o zastosowanie karty podatkowej w przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku, należy złożyć przed jej rozpoczęciem.

Podatek liniowy bądź ryczałt - dłuższy termin na dokonanie zmiany

W innej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy chcący zmienić formę opodatkowania na podatek liniowy bądź ryczałt, którzy aktualnie nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej. Przedsiębiorcy Ci nie muszą się śpieszyć. W ich przypadku zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy bądź ryczałt można dokonać w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Więcej na temat zmiany formy opodatkowania w 2021 roku oraz formalności z tymi związanych, pisaliśmy w poradniku ,, Zmiana formy opodatkowania w 2021 roku”.

Formy opodatkowaniaKarta podatkowaPodatki 2021