Zasiłki rodzinne i dodatki na nowy okres zasiłkowy 2023/2024. Wnioski dostępne od 1 lipca

Iwona Maczalska

1 listopada 2023 roku zacznie się nowy okres zasiłkowy. Rodziny chcące skorzystać z zasiłków rodzinnych, mogą już od 1 lipca składać stosowne wnioski. Ile wynoszą zasiłki rodzinne, w jaki sposób składać wnioski?

» Wysokość zasiłków obowiązująca w latach 2022/2023

Rodziny zainteresowane uzyskaniem zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 listopada, zobowiązani są do złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków. Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z zasadami obowiązującymi w 2023 i 2024 roku oraz wysokościami zasiłków, jakie będą wypłacane od 1 listopada.

» Zasiłki dla osób bezrobotnych - PIT.pl

Zasiłki rodzinne od 1 listopada 2022 - kwoty

Źródło: shutterstock

Gdzie i jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłków?

Wnioski o wypłatę zasiłków w kolejnym okresie zasiłkowym składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

Wniosek można złożyć zarówno w formie papierowej, podczas osobistej wizyty w urzędzie, jak i elektronicznie za pośrednictwem serwisu empatia.mpips.gov.pl.

Jak tłumaczy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ,,Wnioski na zasiłek rodzinny w formie elektronicznej składać można od 1 lipca 2023 r., Wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2023 r. najpóźniej do 30 listopada 2023r. aby nie stracić zasiłku rodzinnego od listopada 2023r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku". 

 

Zwróć uwagę na termin złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku o zasiłek rodzinny jest ściśle powiązany z terminem jego wypłaty. Osoby, które złożą wniosek o wypłatę zasiłku w nowym okresie zasiłkowym do dnia 31 sierpnia 2023 roku, na wypłatę zasiłku za listopad poczekają do końca listopada. Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 września do 31 października, jego wypłata nastąpi do końca grudnia.

 

Wysokości zasiłków rodzinnych 2023/2024

Rodzic bądź opiekun prawny może ubiegać się o wypłatę zarówno zasiłków rodzinnych, jak i dodatków do zasiłków.

W okresie od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r. kwota zasiłku rodzinnego wynosić będzie:

  1. Zasiłek na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat – 95 zł miesięcznie,
  2. Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat – 124 zł miesięcznie,
  3. Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat – 135 zł miesięcznie.

Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania zasiłku rodzinnego

Aby uzyskać zasiłek rodzinny lub dodatek do zasiłku należy spełnić kryterium dochodowe. Aktualnie wynosi ono 674 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę.

 

Wzory wniosków o świadczenia rodzinne 2023/2024

W okresie zasiłkowym 2023/2024 obowiazują nowe wzory wniosków. Wzory są dostępne na stronie MPiPS oraz poniżej: 

ZasiłkiZUS