Zapłata PIT za 2022 rok. MF przypomina jak opisać przelew, aby uniknąć problemów

Ewelina Czechowicz

Dokonując przelewów na mikrorachunek podatkowy, należy je właściwie opisać, pozwoli to na uniknięcie problemów i wyjaśnień składanych fiskusowi. Jak zapłacić podatek PIT za 2022 roku w sposób prawidłowy -przypominamy.

» Urząd skarbowy alarmuje. Podatnicy błędnie opisują przelewy podatkowe do US

Sezon rozliczeń podatkowych trwa od ponad trzech tygodni, część podatników składająca zeznania podatkowe musi zapłacić brakującą kwotę podatku za 2022 rok.  Resort finansów przypomina o prawidłowym opisywaniu dokonywanych przelewów. My przypominamy też, jak można zapłacić podatek za 2022 rok.

Zapłata podatku z PIT na mikrorachunek podatkowy

Od stycznia 2020 roku podatnicy są zobowiązani do zapłaty podatku PIT na mikrorachunek podatkowy, dopłacając do zeznania podatkowego, należy pamiętać o tym, by zweryfikować prawidłowość przelewu oraz jego opis.  Mikrorachunek podatkowy służy wyłącznie do wpłat należności fiskusowi, zwroty urząd skarbowy realizuje na rachunek podatnika lub przekazem.

PIT 2022/2023 - indywidualny mikrorachunek podatkowy - PIT.pl - PIT.pl

Zapłata PIT za 2022 rok - MF przypomina jak opisać przelew, aby uniknąć problemów

Źródło: Shutterstock

Jak opisać przelew z PIT?

Podatnik, który wpłaca podatek PIT za pośrednictwem swojego rachunku bankowego, powinien wybrać przelew podatkowy oraz wskazać:

  1. numer indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika (indywidualny rachunek podatkowy tzw. mikrorachunek),
  2. kwotę podatku do zapłaty,
  3. okres (miesiąc, kwartał, rok),
  4. symbol formularza płatności (np. PIT-37).

Prawidłowy opis przelewów podatkowych PIT

Źródło: Facebook ministerstwa finansów 

Resort finansów przypomina o tym, żeby zanim zatwierdzimy dane w przelewie, należy sprawdzić wpisane dane, skróconą nazwę podatku i okres należności, jaką wpłacamy. Tym sposobem unikniemy konieczności składania wyjaśnień fiskusowi oraz składania wniosku o przeksięgowanie nieprawidłowo opisanego przelewu. 

 

Rozliczenie rocznePIT-28PIT-36PIT-37