Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Urząd skarbowy alarmuje. Podatnicy błędnie opisują przelewy podatkowe do US

Iwona Maczalska 17.11.2022 10:12 (aktualizacja: )

Setki tysięcy - tyle przelewów dziennie jest realizowanych do urzędu skarbowego z błędnym opisem transakcji. Skarbówka apeluje o zmiany.

Ministerstwo Finansów poinformowało o licznych, błędnie opisanych przelewach podatkowych, wysyłanych do urzędów skarbowych. Skala tego zjawiska nie jest mała. Zdaniem resortu finansów problem dotyka nawet jednej czwartej wszystkich przelewów.

Nieprawidłowy opis przelewu

Źródło: shutterstock

500 tysięcy błędnie opisanych przelewów

Zdaniem Krajowej Administracji Skarbowej zdarzają się dni, w których pracownicy US rejestrują około dwóch milionów wpłat. Aż 500 tysięcy z nich jest opisana źle. Powoduje to problem w późniejszym rozliczeniu prawidłowości opłacania podatków.

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna ,, Problem się pojawił, odkąd każdy podatnik dostał własny mikrorachunek. Trzeba na niego wpłacać określone w przepisach zobowiązania, m.in. PIT, CIT i VAT. Wpłaty, owszem, są, ale niepoprawnie opisane i stąd problem”.

 

Jak prawidłowo opisywać przelewy podatkowe?

Od stycznia 2022 roku podatnicy realizują przelewy na swoje indywidualne mikrorachunki. Aby jednak przelew do US został uznany za prawidłowy, oprócz właściwej kwoty zobowiązania wobec urzędu skarbowego, powinien on zawierać również dane podatnika tj. NIP, czy PESEL. To jednak nie wszystko. Okazuje się, że podatnicy mają największy problem z zatytułowaniem samego przelewu. Jaki opis powinien się tam znajdować?

 

Wykonując przelew podatkowy należy pamiętać o zastosowaniu właściwego symbolu. Wśród najczęściej stosowanych symboli wyróżnia się:

 1. PIT - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowana na zasadach ogólnych,
 2. PPL - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowana liniowo,
 3. PPE - zryczałtowana zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych,
 4. VAT-7 - deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług,
 5. VAT-8 - deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE,
 6. VAT-7K - deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług,
 7. VAT-9M - deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca,
 8. PIT-36 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
 9. PIT-36L - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – podatek dochodowy według stawki 19%,
 10. PIT-37 -  zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (osoby fizyczne nieprowadzące działalności),
 11. PIT-28 - zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 12. CIT - zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych.

Wszystkie aktualnie stosowane symbole płatności podatkowych określa Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.

 

Na jakie konto przelew podatkowy?

Od 2020 roku każdy podatnik posiada indywidualny mikrorachunek podatkowy, służący wpłatom z tytułu należnych podatków. Mikrorachunek podatkowy jest indywidualnym numerem rachunku podatkowego, służącego do przekazywania m.in. wpłat:

 • Podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • Podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • Podatku od towarów i usług (VAT).

Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom, którzy nie posiadają jeszcze numeru rachunku - generator mikrorachunków podatkowych. Generator ten dostępny jest na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Można go również uzyskać w każdym urzędzie skarbowym.