Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

5 sposobów na zapłatę podatku z PIT za rok 2022

Ewelina Czechowicz 21.02.2023 06:00 (aktualizacja: )

Po reformie podatkowej Polskiego ładu cześć podatników musi dokonać zapłaty podatku PIT za 2022 rok. Jak to zrobić najłatwiej? Do kiedy należy zapłacić zobowiązanie? – wyjaśniamy

Podatnicy mają czas na przygotowanie rocznych zeznań podatkowych do 30 kwietnia 2022 r. Z uwagi na to że jest to dzień wolny ostatecznie należy uregulować zobowiązania do 2 maja 2023 roku. Kiedy i dlaczego trzeba dopłacić do zeznania podatkowego? Skąd się bierze podatek do zapłaty?

Skąd się bierze podatek do zapłaty w PIT

Podatek do zapłaty w rocznym PIT może wystąpić, w sytuacji:

1)    kiedy zaliczki były rozliczane według niższej stawki.

2)    omyłek w rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy lub ich braku,

3)    osiągania dochodów z wielu źródeł, jeśli zaliczki były rozliczane według niższej stawki, a łączne dochody przekroczyły próg,

4)    podwójnego zaliczenia kwoty wolnej od podatku w przypadku posiadania kilku źródeł dochodów.

5)    Rolowania zaliczek w PIT w 2022 roku

6)    Doliczaniu nienależnej ulgi dla klasy średniej w 2022 roku

5 powodów, dla których warto rozliczyć elektronicznie PIT - PIT.pl

5 sposobów na zapłatę podatku z PIT za 2022 rok

Źródło: shutterstock

Termin zapłaty podatku PIT za 2022 rok

W sytuacji kiedy roliczyliśmy swój PIT przed upływem ustawowego terminu co do zasady powinniśmy dokonać również płatności zobowiązania. W przypadku PIT-28 termin zapłaty podaktu za 2022 rok upływa 28 lutego 2023 r. Zobowiazania z deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38 należy uregulować najpóźniej do 2 maja 2023 roku. 

5 sposobów na zapłatę podatku PIT

Istnieją różne sposoby na zapłatę podatku z PIT, w tym:

1)    Przelew podatkowy na mikrorachunek podatkowy podatnika - jest najprostszym i najszybszym sposobem na dokonanie przelwu do urzędu skarbowego

2)    Płatność przez Internet w e-Urzędzie Skarbowym

W aplikacji e-Urząd Skarbowy można wykonać przelew online. Poniżej lista dostępnych banków.

Banki dostępne w e-Urzędzie Skarbowym

3)   Płatność blik

Od 20 lutego zapłacisz podatek BLIK-iem w e-Urzędzie Skarbowym - PIT.pl

Płatność blik w e-Urzędzie Skarbowym

4)    Płatność kartą płatniczą - niektóre urzędy skarbowe akceptują płatności kartą płatniczą, co umożliwia szybką i bezpieczną transakcję.

5)    Płatność gotówką - można dokonać wpłaty gotówkowej w kasie urzędu skarbowego, jednak nie wszystkie urzędy skarbowe akceptują tę formę płatności.

Zapłata online podatków przez E-Urząd Skarbowy

Źródło: screnn z aplikacji e-Urząd Skarbowy 

Mikrorachunek podatkowy 

Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy korzystają jednak z indywidualnego mikrorachunku podatkowego, na który powinny trafiać płatności z tytułu podatku:

 1. PIT,
 2. CIT,
 3. VAT.

PIT 2022/2023 - indywidualny mikrorachunek podatkowy - PIT.pl - PIT.pl

Jak ustalić numer swojego mikrorachunku?

Numer indywidualnego rachunku podatkowego podatnik może otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym lub wygenerować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami. Wystarczy podać swój identyfikator podatkowy, PESEL albo NIP. PESEL muszą podać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT oraz nie są płatnikami podatków lub składek ZUS. Kryteria te muszą być spełnione łącznie. Pozostałe osoby podlegające obowiązkowi ewidencyjnemu muszą mieć NIP. Do tego grona zalicza się przede wszystkim przedsiębiorców, w tym mających zawieszoną działalność gospodarczą, a także osoby jednocześnie prowadzące własne firmy i pracujące na umowę o pracę.

Wspólne rozliczenie podatkowe  małżonków w 2022 roku – kto powinien zapłacić podatek

W sytuacji, kiedy małżonkowie rozliczali się wspólnie wypełniając PIT-36 lub PIT-37 za 2020 r. mogą wpłacić na mikrorachunek jednego z nich (według własnego uznania). Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonków jest solidarna.  Każdy z nich ma prawo i obowiązek uregulować całą jego kwotę - bez względu na wysokość swoich dochodów podlegających łącznemu opodatkowaniu. Ministerstwo Finansów zaleca jednak, aby podatek obciążający małżonków wspólnie został wpłacony na mikrorachunek tego małżonka, który występuje w zeznaniu podatkowym jako podatnik ( czyli jako pierwsza osoba z zeznania)  

Zapłata za podatnika – czy ktoś może zapłacić za podatnika podatek PIT?

Co do zasady za zobowiązania podatkowe odpowiada podatnik, i to on zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zapłaty podatku.

Wpłaty za podatnika można dokonać tylko w dwóch przypadkach, określonych w art. 62b Ordynacji podatkowej:

§  1.     Zapłata podatku może nastąpić przez:

 1. małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
 2. aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
 3. inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Zapłata podatku PIT po terminie - konsekwencje 

Podatek nieuregulowany w terminie płatności staje się zaległością podatkową. W sytuacji, kiedy wiemy że, z jakiś względów niemożliwa będzie zapłata w terminie podatku warto zawnioskować przed terminem płatności o ulgę podatkową:

 1. odroczenie zapłaty podatku lub rozłożenie należności na raty W sytuacji, kiedy nie zareagujemy na czas urząd skarbowy będzie naliczał odsetki od zaległości podatkowej oraz będzie mógł egzekwować nasze zobowiązania podatkowe. Podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi w latach 2019-2021 - 8% w skali roku.Oprócz odsetek podatnik opóźniający się uporczywie z zapłatą podatku może zostać  pociągnięty do odpowiedzialności karnoskarbowej.

Odsetki za zwłokę w zapłacie podatku PIT za 2022 r.

W sytuacji kiedy podatnik nie ureguluje zobowiązania podatkowego powstanie zaległość podatkowa. Tym samym obok należności głównej podatnik będzie zobowiązany do samodzielnego obliczenia odsetek należnych fiskusowi za zwłokę w zapłacie podatku. Obecnie stawka odsetek podatkowych wynosi aż 16,5 % w skali roku. 

Egzekucja zaległości podatkowej 

W sytuacji kiedy  powstał dług podatnika wobec urzędu skarbowego i nie został uregulowany pomimo upomnienia w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji, urząd skarbowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne, w ramach którego będzie ściągać zaległości podatkowe z majątku dłużnika. Za zaległości podatnik odpowiada całym swoim majątkiem, a także majątkiem wspólnym z małżonkiem – uzyskanym przez oboje lub jednego z małżonków w czasie trwania wspólnoty majątkowej.

Organ egzekucyjny może dokonać m.in.:

 1. zajęcia wynagrodzenia;
 2. zajęcia konta bankowego;
 3. egzekucji z autorskich praw majątkowych;
 4. egzekucji z ruchomości;
 5. egzekucji z nieruchomości.

Dodatkowo dłużnicy, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne, wpisywani są do Rejestru Należności Publicznoprawnych, prowadzonego przez administrację skarbową.Dane w Rejestrze są ujawniane, gdy łączna kwota należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie wynosi co najmniej 5000 zł.

Twój e-PITPodatki 2023Formy opodatkowaniaWspólne rozliczenie PIT