Wyższe opłaty za egzamin na doradcę podatkowego. MF przygotowało projekt zmian

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów planuje podniesienie opłat za egzamin na doradcę podatkowego. Kandydaci na doradców zapłacą już niebawem 1800 zł za egzamin. To podwyżka rzędu 900 zł.

» Zawód doradcy podatkowego, wymagania i zarobki

Nie 900 zł, lecz 1800 zł – tyle już niebawem będą musiały zapłacić osoby podchodzące do egzaminu na doradcę podatkowego. Podwyższeniu ulegnie również opłata za ponowny egzamin z części pisemnej lub ustnej. Ile wyniesie?

Wyższe opłaty egzaminu na doradcę podatkowego

Źródło: shutterstock

Aktualnie obowiązujące opłaty egzaminu na doradcę podatkowego

W myśl § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego, opłata za egzamin na doradcę podatkowego wynosi aktualnie 900 zł. W przypadku negatywnego wyniku z części pisemnej albo ustnej egzaminu na doradcę podatkowego opłata za ponowny egzamin z tej części egzaminu wynosi 600 zł.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów ,,Obowiązująca wysokość opłaty za egzamin na doradcę podatkowego oraz opłaty za ponowny egzamin z części pisemnej albo ustnej, które określa ww. rozporządzenie, nie była zmieniana od 2010 r.”

 

Egzamin na doradcę podatkowego - podwyżki Ministerstwa Finansów

Z uwagi na wzrost kosztów przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o konieczności podwyższenia opłat uiszczanych przez kandydatów. W odpowiedzi resort przygotował nowy projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za egzamin na doradcę podatkowego. W myśl zmian, w przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu, osoby te będą ponosić opłatę wyższą o 900 zł, a w przypadku wniosku o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu opłatę wyższą o 300 zł. Oznacza to, że nowa opłata za egzamin  na doradcę podatkowego wzrośnie do 1800 zł. W przypadku negatywnego wyniku z części pisemnej albo ustnej egzaminu na doradcę podatkowego opłata za ponowny egzamin z tej części egzaminu będzie wynosiła 900 zł.

 

Od kiedy zaczną obowiązywać nowe opłaty egzaminu na doradcę podatkowego?

Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie wejdą w życie nowe opłaty egzaminów na doradców podatkowych. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jednocześnie, zgodnie z § 2 projektu rozporządzenia, do wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego oraz opłaty za ponowny egzamin z części pisemnej albo ustnej egzaminu, którego termin został wyznaczony przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, na dzień przypadający od dnia wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Inne podatkiPodatki 2023