Zawód doradcy podatkowego, wymagania i zarobki

Ewelina Czechowicz

W tym tygodniu doradcy podatkowi obchodzili swoje święto w dniu 11 maja. Jak wynika z danych resortu finansów, coraz więcej osób przystępuje do egzaminu na doradcę podatkowego. W tym roku rekordowa ilość kandydatów złożyła aplikacje i bierze udział w trwających obecnie egzaminach pisemnych. Jak zostać doradcą podatkowym i na jakie zarobki można liczyć? – wyjaśniamy

Kto może zostać doradcą podatkowym?

Osoba wykonująca ten zawód musi posiadać wysokie kwalifikacje – wyższe wykształcenie, wiedzę specjalistyczną, a także spore doświadczenie z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Musi także stale aktualizować swoją wiedzę, ponieważ zmieniające się przepisy oraz kodeks etyki zawodowej sprawiają, że reputacja doradcy musi być nieskazitelna i powinien on wykonywać swój zawód prawidłowo.  

Żeby zostać doradcą podatkowym najpierw trzeba spełnić określone wymagania:

 • posiadać wykształcenie wyższe
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 •  korzystać z pełni praw publicznych
 •  mieć nieskazitelny charakter
 • oraz dotychczasowe postępowanie przyszłego doradcy podatkowego musi dawać rękojmię, że będzie on prawidłowo wykonywać zawód doradcy podatkowego.

Kolejny krok to zgłoszenie na egzamin i jego opłacenie. Nastepnie przystąpienie do egzaminu, który składa się zwykle z dwóch etapów. Według danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów w 2021 r. kandydaci złożyli  1243 wniosków o dopuszczenie do egzaminu pisemnego, z kolei do egzaminu ustnego przystąpiło 831 osób, a zdały go  134 osoby. W 2022 r. na egzamin pisemny zgłosiło się ponad 1600 osób. 

Zawód doradcy podatkowego, wymagania i zarobki

Egzamin na doradcę podatkowego

Droga do zawodu nie jest łatwa. Żeby zostać doradcą podatkowym trzeba zmierzyć się z egzaminem, który składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap jest pisemny i dla większości kandydatów składa się z testu i kazusu. Drugi etap to egzamin ustny. Następnie trzeba odbyć praktykę, która pozwala na dokonanie wpisu na listę doradców podatkowych.

Egzamin sprawdza teoretyczną i praktyczną wiedzę z następujących dziedzin:

 1. źródła prawa i wykładnia prawa
 2. analiza podatkowa
 3. podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego
 4. materialne prawo podatkowe
 5. postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
 6. międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne
 7.  prawo dewizowe
 8. prawo karne skarbowe
 9. organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej
 10.  rachunkowość
 11. ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
 12. przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

Czym zajmuje się doradca podatkowy?

Zwykle doradcy podatkowi zajmują się:

 1. bieżącym doradztwem w zakresie prawa podatkowego;
 2. reprezentowaniem swoich klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi;
 3. przygotowywaniem opinii z zakresu prawa podatkowego oraz pism dotyczących postępowań podatkowych (np. wniosków o ulgi podatkowe, skarg, zażaleń)
 4. doradcy podatkowi zajmują się również kwestiami związanymi z międzynarodowym prawem podatkowym a także, 
 5. przygotowywaniem  deklaracji oraz zeznań o charakterze podatkowym oraz pomocą w ich wypełnianiu,
 6. prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz innego typu ewidencji służących celom podatkowym w imieniu lub na rzecz osób będących podatnikami, inkasentami i płatnikami oraz pomaganiem w związanych z tym kwestiami sprawach,

Jak widać, doradcy podatkowi mają bardzo szeroki zakres obowiązków i obecnie zmieniający się system prawa podatkowego wymusza ciągłe poszerzenie i aktualizację ich wiedzy.

Ile zarabia doradca podatkowy?

Według portalu wynagrodzenia.pl, "miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 7 240 PLN brutto. Co drugi doradca podatkowy otrzymuje pensję od 5 980 PLN do 8 380 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych doradców podatkowych zarabia poniżej 5 980 PLN brutto. Z kolei Manpower, wskazuje, że doradca podatkowy z uprawnieniami może liczyć w Warszawie na zarobki powyżej 10.000 zł brutto. Średnia stawka na stanowisku Associate, w rok po zdobyciu uprawnień, to 12.500 zł, Senior Associate zarobi w stolicy średnio 17.000 zł, Tax Manager może liczyć na kwoty w widełkach 16.000–26.000 zł, a Partner – od 20.000 do 60.000 zł. 

Podstawa prawna 

Zawód doracy podatkowego ustawodawca uregulował w ustawie o doradztwie podatkowym - Ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym Dz. U. 1996 nr 102 poz. 475.

Z okazji święta doradcom podatkowym skladamy najserdeczniejsze życzenia.

Szczególnie życzymy cierpliowości i jak najmniej zawiłości podatkowych.

 

Redakcja PIT.pl

KsięgowośćPodatki 2022