Wyższe dodatki za pracę w nocy od stycznia 2021 roku

Iwona Maczalska

W 2021 roku dodatki za pracę w nocy będą wyższe niżeli w roku bieżącym. Wszystko za sprawą minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od stycznia wyniesie 2800 zł brutto.

» Wymiar czasu pracy w 2021 roku

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2021 roku będzie miało wpływ na zmianę wysokości dodatków za pracę w nocy w poszczególnych miesiącach 2021 roku. Ponieważ w 2021 roku podwyższono wynagrodzenie minimalne z obecnej kwoty 2600 zł brutto do 2800 zł brutto, dodatek za pracę w nocy również ulegnie stosownemu podwyższeniu.

Praca w porze nocnej

Źródło: shutterstock

Dodatki za pracę w nocy w 2021 roku

Dodatki za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

 

Dodatki za pracę w nocy w 2021 roku

MiesiącWysokość dodatku za 1h pracy
Styczeń 20203,68 zł
Luty 20203,50 zł
Marzec 20203,04 zł
Kwiecień 20203,33 zł
Maj 20203,68 zł
Czerwiec 20203,33 zł
Lipiec 20203,18 zł
Sierpień 20203,18 zł
Wrzesień 20203,18 zł
Październik 20203,33 zł
Listopad 20203,50 zł
Grudzień 20203,18 zł

* Zestawienie utworzone na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 2800 zł.

Praca w porze nocnej w świetle przepisów Kodeksu pracy

Zanim przystąpimy do obliczania wynagrodzenia za czas pracy w godzinach nocnych, należy ustalić czym jest pora nocna. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy poprzez pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym. Jeżeli takich aktów w zakładzie nie ma wówczas prawo do wyznaczenia godzin nocnych leży w kompetencjach pracodawcy.

Kto nie może świadczyć pracy w porze nocnej

Nie każdy pracownik może wykonywać pracę w godzinach nocnych. Kodeks pracy szczegółowo wskazuje grupę pracowników, którzy kategorycznie pracy w nocy wykonywać nie mogą. Mowa o:

  • Kobietach w ciąży (art. 178 § 1 KP),
  • Pracownikach, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia - chyba, że wyrażą na to zgodę (art. 178 §2 KP),
  • Pracownikach młodocianych (art. 203 § 1 KP),
  • Pracownikach niepełnosprawnych, chyba, że na sam wniosek osoby niepełnosprawnej lekarz prowadzący badania profilaktyczne lub lekarz sprawujący opiekę nad pracownikiem wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z pózn. zm.).

Kodeks pracy