Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wsparcie w lutym dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

Ewelina Czechowicz 23.02.2021 08:30 (aktualizacja: )

Rząd zapowiada rozszerzenie tarczy antykryzysowej na luty, jednak rozporządzenie w tej sprawie się jeszcze nie pojawiło. Przedsiębiorcy aktualnie mogą korzystać z pomocy przewidzianej przez tarcze antykryzysowe. O jakie świadczenia można się starać w lutym i w jakiej wysokości? Kto może ubiegać się o świadczenia? Kiedy upływają poszczególne terminy? - przypominamy

Przedsiebiorcy poszkodowani przez epidemię koronawirusa mogą nadal korzystać ze świadczeń na podstawie tarcz antykryzysowych.

Tarcza 7.0, kto otrzyma pomoc

ZUS podpowiada, z jakich świadczeń mogą korzystać przedsiębiorcy poszkodowani przez epidemię 

W tabeli ZUS prezentuje z jakiej pomocy można skorzystać, do kiedy i jaki wniosek należy złożyć oraz - tam gdzie pomoc ma formę świadczenia - na jaką kwotę wsparcia można liczyć. Można też sprawdzić kto może skorzystać z pomocy i jakie warunki musi spełnić.

Świadczenie postojowe

Rodzaj pomocy i warunki

Kogo dotyczy

Termin składania wniosków

Wniosek

Ile razy można złożyć wniosek

Kwota pomocy

świadczenie postojowe (zwykłe) - działalność gospodarcza

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-D

1 raz

1300 zł

lub 2080 zł

świadczenie postojowe (zwykłe) działalność gospodarcza - kontynuacja

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-DK

2 razy

1300 zł

lub 2080 zł

(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

świadczenie postojowe (zwykłe) - umowy cywilnoprawne

osoba, która wykonuje umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług)

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-C

(gdy wniosek składa zleceniodawca) RSP-CZ

(gdy wniosek składa zleceniobiorca)

1 raz

2080 zł lub w wysokości sumy wynagrodzeń z umów (jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł

świadczenie postojowe (zwykłe) umowy cywilnoprawne - kontynuacja

osoba, która wykonuje umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług)

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-CK

2 razy

taka sama wysokość jak wcześniej wypłacone świadczenie postojowe

świadczenie postojowe branżowe

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców: pilot wycieczek i przewodnik turystyczny

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-DB

1 raz

2080 zł

świadczenie postojowe branżowe

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców: agent turystyczny

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-DB

1 raz

2080 zł

świadczenie postojowe branżowe (kolejny raz - kontynuacja)

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców: pilot wycieczek, przewodnik turystyczny i agent turystyczny

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-DK

2 razy

2080 zł

dodatkowe świadczenie postojowe (branżowe)

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców, o określonym PKD

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-DD

1 raz

2 080 zł

albo 1 300 zł

(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

dodatkowe świadczenie postojowe (branżowe) - kontynuacja

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców, o określonym PKD

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-DD

2 razy

2 080 zł

albo 1 300 zł

(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną określonym PKD

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-DD6

1 raz

2 080 zł

albo 1 300 zł

(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

osoba, która wykonuje umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług)

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-CD6

1 raz

2 080 zł - jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł - to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów

ponowne świadczenie postojowe - jednokrotne świadczenie postojowe

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną o określonym PKD

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-DD7

1 raz

2 080 zł

albo 1 300 zł

(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

ponowne świadczenie postojowe - maksymalnie dwukrotne świadczenie postojowe

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną określonym PKD

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-DD7

2 razy

2 080 zł

albo 1 300 zł

(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia

postojowego)

 

Zwolnienie z opłacania składek

 

Rodzaj pomocy i warunki

Kogo dotyczy

Termin składania wniosków

Wniosek

Ile razy można złożyć wniosek

Kwota pomocy

zwolnienie z opłacania składek za lipiec-wrzesień 2020 r.

płatnik składek, który prowadzi przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną określonym PKD

do 15 marca 2021 r.

RDZ-B

1 raz za każdy miesiąc (lipiec, sierpień, wrzesień)

kwota składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FSFGŚP lub FEP wykazana w deklaracji rozliczeniowej za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. W przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia kwota składek naliczonych od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje płatnika

zwolnienie z opłacania składek za lipiec-wrzesień 2020 r.

płatnik składek, który świadczy usługi na rzecz muzeów (o określonym PKD); prowadzi muzeum

do 15 marca 2021 r.

RDZ-M

1 raz za każdy miesiąc (lipiec, sierpień, wrzesień)

kwota składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FSFGŚP lub FEP wykazana w deklaracji rozliczeniowej za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. W przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia kwota składek naliczonych od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje płatnika

zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r.

płatnik składek, który prowadzi przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną określonym PKD

od 1 lutego 2021 r.

do 31 marca 2021 r.

RDZ-B7

1 raz

kwota składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FSFGŚP lub FEP wykazana w deklaracji rozliczeniowej za styczeń 2021 r. W przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia kwota składek naliczonych od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje płatnika

zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień i styczeń 2021 r.

płatnik składek, który prowadzi przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną określonym PKD

od 1 lutego 2021 r.

do 31 marca 2021 r.

RDZ-B7

1 raz za każdy miesiąc (grudzień, styczeń)

kwota składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FSFGŚP lub FEP wykazana w deklaracji rozliczeniowej za grudzień 2020 i styczeń 2021 r. W przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia kwota składek naliczonych od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje płatnika

zwolnienie z naliczania składek za osoby wykonujące umowę cywilnoprawną

zleceniobiorca wykonujący umowę cywilnoprawną zawartą w okresie 1.01-31.03.2021 r.

nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia (wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrzony)

RZN

dla każdej umowy zlecenia

zwolnienie z należnych składek za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. dla każdej umowy zlecenia do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru składek (nie więcej niż w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

 

Ulgi w opłacaniu składek

 

Rodzaj pomocy i warunki

Kogo dotyczy

Termin składania wniosków

Wniosek

Ile razy można złożyć wniosek

Kwota pomocy

wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej

każdy płatnik składek

jeśli złożysz wniosek przed terminem płatności składek, nie ponosisz żadnych kosztów związanych z ulgą; jeśli wniosek złożysz po terminie opłacania składek, naliczymy Ci odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku

RDU

w zależności od sytuacji

dzięki uldze możesz opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie, nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości składek, których dotyczy ulga

wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

każdy płatnik składek

w dowolnym momencie

RDO

w zależności od sytuacji

nie będziesz musiał płacić odsetek za zwłokę od opłaconych składek, nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości odsetek, których dotyczy ulga

wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek

płatnik składek

gdy dostaniesz informację o umorzeniu składek za dany okres rozliczeniowy

RZS-P

w zależności od sytuacji

kwota do zwrotu ustalana jest na podstawie stanu konta na dzień zwracania nadpłaty

Źródło: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/jakie-wsparcie-z-zus-mozna-uzyskac-w-ramach-tarczy-antykryzysowej/3822898

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Przedsiębiorcy mogą korzystać aktualnie z rozwiązań przewidzianych w tarczy 6.0 oraz 7.0. Dofinansowanie z tarczy 6.0 obowiązuje od 19 grudnia 2020 r., natomiast wnioski można składać do 28 lutego 2021 r. Z kolei dofinansowanie z tarczy 7.0 działa od 1 lutego – a odpowiednie wnioski można składać do 31 marca.

Wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

Po złożeniu wniosku można otrzymać dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł miesięcznie do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie można otrzymywać przez 3 miesiące licząc od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenia dla przedsiębiorców poszkodowanych przez Covid-19 w lutym

Źródło:shutterstock

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy

O dofinansowanie wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy mogą też wnioskować do Urzędu Pracy.  W tym wypadku wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów. Nabór wniosków rozpoczyna się się po jego ogłoszeniu przez dyrektora PUP i będzie trwał do 10 czerwca 2021 r.

Dofinansowanie działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy nadal mogą również ubiegać się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia naszej działalności gospodarczej jeśli przez pandemię odnotowaliśmy spadek obrotów. W zależności od tego, o ile spadły ich obroty  mogą otrzymać  od 50 do 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. Dofinansowanie przyznawane jest na okres 3 miesięcy, a wnioski można składać online za pomocą praca.gov.pl.

Jednorazowa dotacja w kwocie do 5 tys. zł

Przedsiębiorcy mogą wnioskować również do Powiatowego Urzędu Pracy o jednorazową dotację w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Aby otrzymać to wsparcie, przedsiębiorca musi mieć   odpowiedni wiodący kod PKD, nie mieć zawieszonej działalności na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r. i odnotować spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w porównaniu z przychodem miesiąc wcześniej lub w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Wnioski można składać online do 31 marca 2021, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.

Pomoc z PFR

Do 28 lutego 2021 r. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach tarczy PFR 2.0. Wniosek należy złożyć przez bankowość elektroniczną. 

O pomocy z PFR pisaliśmy w artykułach:

Tarcza PFR rozszerzona o 9 nowych branż

Tarcza PFR 2.0 odrzucony wniosek, o pomoc trzeba wnioskować ponownie

Koronawirus w PolsceZwolnienia z ZUSŚwiadczenie postojoweMikropożyczkaTarcza finansowa PFRHOT