Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Tarcza PFR 2.0 rozszerzona o 9 nowych branż

Ewelina Czechowicz 03.02.2021 11:15 (aktualizacja: )

We wtorek rząd zdecydował o rozszerzeniu tarczy finansowej 2.0 o 9 nowych branż. W przypadku tarczy PFR PKD nie musi być dominujące. Kto będzie mógł wnioskować o pomoc?

Kto otrzyma pomoc z PFR?

Zgodnie z przyjętą uchwałą rząd zdecydował, że pomoc z tarczy PFR zostanie rozszerzona na dziewięć działalności gospodarczych. Są nimi:

 1. 46.42.Z - sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 2. 93.12.Z działalność klubów sportowych;
 3. 85.59.A - nauka języków obcych;
 4. 47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach;
 5. 96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
 6. 59.11.Z- produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 7. 59.12.Z-  postprodukcja związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 8. 59.13.Z- dystrybucja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 9. 59.20.Z - nagrania dźwiękowe i muzyczne.

Tarcza finansowa PFR 2.0 rozszerzona o 9 branż
Źródło: shutterstock.com

Obok 9 nowych branż o pomoc nadal mogą wnioskować firmy z PKD:

 • 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna;
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych;
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;
 • 91.02.Z - Działalność muzeów;
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Środki z tarczy finansowej 2.0 przeznaczone są zarówno dla mikrofirm, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw, które spełnią warunki przewidziane w regulaminie programu subwencji. Pomoc otrzymają firmy zatrudniające  od 1 do 9 pracowników, w których obroty lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekroczyła 2 mln euro, jeżeli wykażą spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie od kwietnia do grudnia lub w czwartym kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.  Z pomocy skorzystają również przedsiębiorstwa z sektora MŚP zatrudniające od 10 do 249 pracowników. Warunkiem otrzymania bezzwrotnej subwencji jest udokumentowanie spadku obrotów o min. 30 proc. w okresie od kwietnia do grudnia lub w czwartym kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

Wnioski o wsparcie przedsiębiorcy mogą składać od 28 lutego 2021 r.

Więcej o pomocy w ramach PFR pisaliśmy w artykułach:

Tarcza finansowa PFR 2.0 od stycznia 2021 r.

Tarcza PFR 2.0, odrzucony wniosek o pomoc trzeba wnioskować ponownie

Pomoc z tarczy PFR bez wymogu dominującego kodu PKD

Koronawirus w PolsceTarcza finansowa PFR