Tarcza Finansowa PFR 2.0 od stycznia 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Zapowiadana przez Premiera Morawieckiego Tarcza Finansowa PFR 2.0 ruszy w styczniu 2021. Z pomocy będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełnią warunki do uzyskania pomocy.  Te różnią się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów. Na jakie wsparcie będą mogły liczyć firmy i jakie warunki trzeba będzie spełnić?

Wsparcie z Tarczy PFR 2.0 dla kogo?

Pomoc z tarczy nie będzie dostępna dla wszystkich. Przed wszystkim nie skorzystają z niej samozatrudnieni. Dodatkowo aby starać się o pomoc trzeba spełnić jednocześnie kryterium spadku dochodów oraz działalność musi mieścić się w katalogu 38 kodów PKD.

Tarcza finansowa 2.0

Źródło: shutterstock

PKD wchodzące do Tarczy Finansowej PFR 2.0

Firmy, które znajdują się w katalogu 38 kodów PKD, które będą mogły wnioskować o pomoc to:

 

Kody PKD
49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

 

47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów

74.20.Z - Działalność fotograficzna

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A - Działalność agentów turystycznych

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

79.11.B - Działalność pośredników turystycznych

79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D - Działalność paramedyczna

90.01 Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z - Działalność muzeów

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie Tarczy Finansowej PFR 2.0?

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 różnią się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów. Które firmy zatem otrzymają wsparcie i kiedy?

Pomoc kierowana będzie do:

  • mikrofirm
  • małych i średnich firm
  • dużych firm

warunki tarczy 2.0

Źródło: www.pfr.pl

Przedsiębiorcy o wsparcie będą mogli zacząć wnioskować od stycznia 2021 r., po akceptacji tarczy finansowej przez Komisję Europejską.  Mikrofirmy, małe i średnie firmy mają składać wnioski w styczniu i lutym 2021 r. Wnioski od dużych firm będą przyjmowane w okresie od stycznia do marca 2021 r. 

Kryteria, które trzeba spełnić by wnioskować o wsparcie

  • pomoc dla mikrofirm

To pomoc dla firm, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności. Obrót lub suma bilansowa za 2019 u tych przedsiębiorców musi mieścić się w kwocie do 2 mln euro. Wysokość subwencji dla tych firm zależeć będzie od liczby pracowników i spadku obrotów. Trzeba będzie wykazać spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19. Otrzymane środki będą bezzwrotne pod warunkiem, że firma będzie prowadzić nadal działalność i utrzyma zatrudnienie w ciągu 12 miesięcy.

Warunki tarczy 2.0

Źródło: www.pfr.pl

  • pomoc dla małych i średnich firm

To wsparcie, z którego będą mogły skorzystać firmy zatrudniające do 249 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności. Obrót za 2019 tych przedsiębiorców musi być mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro. Ci przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dofinansowania kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Subwencja ta będzie mogła wynieść maksymalnie do 3,5 mln zł, a będzie zależała od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto. Tak samo jak w przypadku mikrofirm będzie trzeba wykazać spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19. Środki będą mieć charakter bezzwrotny pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto

  • pomoc dla dużych firm

To z kolei pomoc dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro. Ci przedsiębiorcy będą mogli korzystać z nowej wersji pożyczki i zostanie do 31 marca 2021 r.

 

Tarcza finansowa PFRKoronawirus w Polsce