Więcej czasu na odliczenie VAT

Ewelina Czechowicz

Nowy projekt nowelizacji ustawy o VAT przygotowanej przez Ministerstwo Finansów zakłada wydłużenie do 4 okresów terminu do odliczenia VAT naliczonego.  Jeśli proponowane przepisy wejdą od 1 stycznia 2021 r. jak zakłada projekt, podatnicy rozliczający się miesięcznie będą mieli wydłużony czas na dokonanie odliczenia do 4 miesięcy. W przypadku podatników, którzy rozliczają się kwartalnie, zasady pozostaną bez zmian.

» SLIM VAT - zmiany w korygowaniu faktur, odliczaniu VAT, przeliczaniu kursów walut

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu: „Obecnie jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e ustawy o VAT, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Upływ wskazanego terminu wiąże się z brakiem możliwości odliczenia przez podatnika podatku naliczonego na bieżąco i koniecznością dokonania korekty deklaracji podatkowej”.

Odliczenia VAT - zmiany 2021

Źródło: shutterstock.com

» Projekt zmian Slim VAT w konsultacjach, ma wejść w życie od stycznia 2021 r.

Zgodnie z projektem, z początkiem 2021 r. dojdzie do wydłużenia terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych. Dla podatników rozliczających się kwartalne termin pozostanie bez zmian, co oznacza, że nadal będą mogli odliczyć „na bieżąco” VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo albo w 2 następnych okresach rozliczeniowych.

» SLIM VAT - Nowe zasady korekty faktur in-plus oraz in-minus

Minister Finansów podkreślił, że planowana zmiana będzie korzystna dla podatników rozliczających się miesięcznie.

Zmiany zostaną wprowadzone w art. 86 ust. 11 ustawy o VAT. Jak podkreślają autorzy projektu wydłużenie terminu będzie korzystne dla rozliczających się miesięcznie podatników.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Koronawirus w PolsceOdliczenie VATZmiany w VAT