SLIM VAT: Nowe zasady korekty faktur in-plus oraz in-minus

Iwona Maczalska

Pakiet zmian podatku VAT, czyli tzw. SLIM VAT zakłada w szczególności wprowadzenie zmian w zasadach korygowania faktur in-plus oraz in-minus. Sprawdź, jak będzie trzeba korygować faktury po zmianach przepisów.

» SLIM VAT - zmiany w korygowaniu faktur, odliczaniu VAT, przeliczaniu kursów walut

Resort Finansów poinformował w czwartek o zakończeniu prac nad pakietem zmian w podatku VAT, czyli tzw. SLIM VAT. Zakłada on zmiany w korygowaniu faktur, odliczaniu VAT, a nawet w przeliczaniu kursów walut. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule ,, SLIM VAT - zmiany w korygowaniu faktur, odliczaniu VAT, przeliczaniu kursów walut”.

Korekta faktur in-plus oraz in-minus - jak jest i jak będzie

Zmiany zakładają uproszczenie zasad korygowania faktur. Proste fakturowanie dotyczyć będzie korygowania faktur in-minus oraz in-plus.

» Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy

W przypadku faktur korygujących in-minus ministerstwo finansów proponuje rezygnację z warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługi. Jak twierdzi ministerstwo finansów ,,Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami”.  

Korekta in-minus - aktualnie obowiązujące zasady:

Źródło: mf.gov.pl

Korekta in-minus - nowe zasady:

Źródło: mf.gov.pl

Zmiany dotkną również faktur korygujących in-plus zwiększających podstawę opodatkowania. W myśl nowych przepisów rozliczenie będzie trzeba dokonywać na bieżąco, w okresie wystawienia faktury korygującej. Powstaną w tym zakresie szczegółowe przepisy, na których będą mogli bazować przedsiębiorcy.

Korekta in-plus - aktualnie obowiązujące zasady:

Źródło: mf.gov.pl

Korekta in-plus - nowe zasady:


Źródło: mf.gov.pl

/na podstawie mf.gov.pl

Zmiany w VATVATFakturaOdliczenie VAT