We wrześniu II rata na ZFŚS. Zachowaj ostrożność przekazując środki na Fundusz Socjalny

Iwona Maczalska

30 września br. mija ostatni dzień na przekazanie II raty odpisu na ZFŚS. We wrześniu warto jednak zachować szczególną ostrożność. Odpisy na ZFŚS w lipcu uległy odmrożeniu, przez co pracodawcy przekażą II ratę na ZFŚS w nowej, podwyższonej wysokości.

» Wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku

Z początkiem sierpnia informowaliśmy o odmrożeniu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2023. Wszystko za sprawą zmieniającej się kwoty bazowej, służącej do obliczania wysokości odpisów na ZFŚS. Zmiana podstawy spowodowała, że odpisy zmieniły się już z dniem 1 lipca 2023 roku. Wpłynie to bezpośrednio na wysokość II raty odpisów, które już we wrześniu muszą przekazać przedsiębiorcy na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

II rata na ZFŚS 2023 w podwyższonej wysokości

Źródło: shutterstock

I i II rata odpisu na ZFŚS 2023

Pracodawcy zobowiązani do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2023 roku przekazują środki w dwóch ratach we wskazanych terminach. Pierwszą ratę zobowiązani byli uiścić na rachunek funduszu do końca maja.

Kolejnym terminem na przekazanie drugiej raty jest 30 września 2023 roku. Należy wówczas przelać pozostałą część odpisów podstawowych oraz odpisy zwiększające. 

II rata odpisów na ZFŚS. Zachowaj szczególną ostrożność

Dotychczas wysokość odpisów na ZFŚS ustalana była się w oparciu o kwotę przeciętnego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2019 roku.

W myśl uchwalonej w Sejmie Ustawy okołobudżetowej podstawą służącą do wyliczenia odpisów ZFŚS za okres od 1 lipca 2023 roku jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r.

Oznacza to, że:

 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. – podstawą ZFŚS było przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., w wysokości 4.434,58 zł;
 • od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – podstawą ZFŚS jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r., w wysokości 5.104,90 zł.

Jaka II rata odpisów na ZFŚS we wrześniu 2023 roku?

Podwyższenie podstawy ZFŚS do 5.104,90 zł od 1 lipca spowodowała, że we wrześniu pracodawcy muszą przekazać pozostałą część odpisow na ZFŚS w innej, wyższej wysokości. 

Do 30 września pracodawca przekaże na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Socjalnego pozostałą część odpisu, ale już w podwyższonej kwocie, tj.:

 • odpis podstawowy 37,5% – 1.914,34 zł
 • odpis podwyższony (prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze) 50% – 2552,45 zł
 • odpis dot. pracowników młodocianych w pierwszym roku nauki 5% – 255,25 zł
 • odpis dot. pracowników młodocianych w drugim roku nauki 6% – 306,29 zł
 • odpis dot. pracowników młodocianych w trzecim roku nauki 7% – 357,34 zł
 • odpis podwyższony o 6,25% (dotyczy pracowników, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności) – 319,06 zł
 • pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć fundusz o 6,25% – 277,16 zł
Odpis na ZFŚS (obligatoryjny)
1914,34 złNa jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)
2552,45 złNa jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)
255,25 złNa jednego młodocianego pracownikaI rok nauki (odpis 5%)
306,29 złII rok nauki (odpis 6%)
357,34 złIII rok nauki (odpis 7%)
Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
319,06 złNa każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
319,06 złNa każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
395,63 złNa każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

» ZFŚS - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Kto zobowiązany jest do stworzenia ZFŚS?

Obowiązek ten dotyczy podmiotów, które od 1 stycznia 2023 r. zatrudniają:

 • minimum 50 pracowników (pełne etaty),
 • od 20 do 49 pracowników (pełne etaty), gdy o utworzenie ZFŚS wnioskuje zakładowa organizacja związkowa.

To jednak nie wszystko. Także jednostki sektora budżetowego i samorządowego mają obowiązek tworzenia ZFŚS i to niezaleznie od tego, ilu zatrudniają pracowników. W sytuacji dobrowolnego utworzenia ZFŚS przez inne podmioty nie obowiązuje konkretna wysokość odpisów i terminy ich przekazania.

 

Podstawa prawna:

Ustawia z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2021, poz. 746)

 

ZFŚSFormy opodatkowania