Odmrożenie odpisów na ZFŚS od lipca. Ile wyniosą nowe odpisy na ZFŚS?

Iwona Maczalska

Wszystko wskazuje na to, że niezmienione od kilku lat odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostaną już niebawem odmrożone. Takie zmiany zakłada Ustawa okołobudżetowa na 2023 rok, która została skierowana do Prezydenta.

» Przychody z dofinansowania letniego wypoczynku

Od 2022 roku odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pozostawały w niezmienionej formie. To już niebawem ma się zmienić. Ustawa okołobudżetowa, która trafiła do Prezydenta zmienia bowiem kwotę bazową na podstawie której oblicza się odpisy na ZFŚS.

Nowe odpisy ZFŚS od 1 lipca 2023

Źródło: shutterstock

 

Wyższa kwota bazowa służąca do obliczeń ZFŚS

Od 2022 roku kwotą bazową na podstawie której dokonujemy wyliczeń obowiązujących odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zarówno obligatoryjnych, jak i fakultatywnych, jest kwota przeciętnego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2019 roku.

W myśl uchwalonej w Sejmie Ustawy okołobudżetowej podstawą służącą do wyliczenia odpisów ZFŚS za okres od 1 lipca 2023 roku będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r.

Oznacza to, że:

Jakie kwoty odpisów na ZFŚS do 30 czerwca

Szczegółowe kwoty odpisów na ZFŚS, jakie mają zastosowanie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku wskazuje poniższa tabela:

Odpis na ZFŚS (obligatoryjny)
1662,97 złNa jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)
2217,29 złNa jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)
221,73 złNa jednego młodocianego pracownikaI rok nauki (odpis 5%)
266,07 złII rok nauki (odpis 6%)
310,42 złIII rok nauki (odpis 7%)
Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
277,16 złNa każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
277,16 złNa każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
343,68 złNa każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Jakie kwoty odpisów na ZFŚS do od 1 lipca

Szczegółowe kwoty odpisów na ZFŚS, jakie po wejściu w życie ustawy będą miały zastosowanie od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wskazuje poniższa tabela:

Odpis na ZFŚS (obligatoryjny)
1914,34 złNa jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)
2552,45 złNa jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)
255,25 złNa jednego młodocianego pracownikaI rok nauki (odpis 5%)
306,29 złII rok nauki (odpis 6%)
357,34 złIII rok nauki (odpis 7%)
Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
319,06 złNa każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
319,06 złNa każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
395,63 złNa każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Podwyższone odpisy przekażesz do 30 września

Znowelizowane przepisy Ustawy okołobudżetowej na 2023 rok zakładają, że pracodawcy będą zobowiązani do odprowadzenia odpisów do 30 września - z uwzględnieniem podwyższenia odpisu od 1 lipca br. 

ZFŚS