W aplikacji Twój e-PIT na podatników będzie czekać jedno rozliczenie za 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Mimo wielu zmian jakie zostały wprowadzone w tym roku w PIT, pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej przygotują jeden PIT, który udostępni podatnikom 15 lutego 2023 roku. Podatnik, który będzie chciał porównać czy stracił na zmianach w podatkach względem 2021 roku oraz przepisom, które obowiązywały od stycznia 2022 r. będzie musiał samodzielnie przygotować zeznanie dotyczące wg wcześniej obowiązujących przepisów i porównać PIT z tym prygotowanym przez fiskusa. 

Redakcja PIT.pl zwróciła się z pytaniem do Ministerstwa Finansów: „czy w związku ze zmianami podatkowymi w aplikacji MF zostaną dla podatników przygotowane dwa rozliczenia podatkowe za 2022 r.   Zapytaliśmy, w jaki sposób podatnik będzie wiedział, która forma rozliczenia będzie dla niego korzystniejsza, rozliczenie wg zasad z 2021 czy 2022 r.?

Resort finansów przygotuje jedno rozliczenie za 2022 r.

W odpowiedzi na nasze pytanie resort wskazał, że  w usłudze Twój e-PIT udostępnianej przez Ministerstwo Finansów będzie udostępnione jedno rozliczenie podatkowe za 2022 r., co jest zgodne z przepisami wprowadzonymi ustawą z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (art. 18 ustawy). W przesłanej odpowiedzi resort finansów informuje, że  w przypadku gdy podatek należny za 2022 r. wynikający z zeznania będzie wyższy od podatku hipotetycznego za 2022 r. właściwy naczelnik urzędu skarbowego poinformuje podatnika o kwocie do zwrotu w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania.

W aplikacji Twój e-PIT na podatników będzie czekać jedno rozliczenie za 2022 r.

Źródło: shutterstock

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Od 1 lipca nie obowiązuje ulga  dla klasy średniej. Preferencja ta nie będzie miała zastosowania w rozliczeniu rocznym przygotowywanym według nowych zasad i zniknie obowiązek jej naliczania wobec dochodów uzyskanych w okresie styczeń – czerwiec 2022 r.  Płatnicy nie będą zobligowani do wykonywania korekt już naliczonej ulgi. Niektórzy podatnicy będą mogli zastosować jednak tą preferencje. Ulgę dla klasy średniej będzie można zastosować wyjątkowo przy rozliczeniu za rok podatkowy 2022, jeśli jej zastosowanie okaże się korzystniejsze dla podatnika niż zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r. Wtedy naczelnik właściwego urzędu skarbowego będzie miał obowiązek zwrócić podatnikowi różnicę wynikającą ze zmiany przepisów, w sytuacji kiedy dla podatnika korzystniejsze będzie  rozliczenie z ulgą dla klasy śreniej.

10 ważnych zmian w PIT od 1 lipca 2022 r. - PIT.pl

Zeznania podatkowe podatnicy złożą w jednym terminie - do 30 kwietnia 

Zgodnie z nowymi przepisami, został ujednolicony terminu składania rocznego zeznania podatkowego. Po nowelizacji będzie to 30 kwietnia dla wszystkich podatników, niezależnie od formy opodatkowania. Tym samym do końca kwietnia rozliczyć się będą musieli nie tylko podatnicy składający PIT-36 czy 37.  Obowiązek ten będzie też dotyczył podatników rozliczających się ryczałtowo. Z uwagi na fakt, że 30 kwietnia 2023 r. przypada w dzień wolny, podatnicy  PIT będą musieli złożyć zeznania podatkowe za 2022 r. do 2 maja 2023 r.  

O zmianach w PIT przeczytasz więcej w publikacjach:

Zmiany w PIT dla przedsiębiorców i pracodawców od 1 lipca 2022 r. - PIT.pl

Zmiany dla pracowników w PIT od 1 lipca 2022 r. - PIT.pl

Twój e-PITOdliczenia w PITWspólne rozliczenie PITPIT-36PIT-37Formy opodatkowaniaPodatek PITKwota wolna od podatkuPolski Ład