Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

10 ważnych zmian w PIT od 1 lipca 2022 r.

Ewelina Czechowicz 07.06.2022 08:05 (aktualizacja: )

Od lipca 2022 r. mają zacząć obowiązywać kolejne zmiany w PIT.  Co się zmieni? I na co powinni przygotować się podatnicy? Czy zmiany są korzystne? Kto straci na kolejnej reformie podatkowej? – wyjaśniamy

Od stycznia 2022 r. obowiązuje Polski ład, który miał przynieść więcej pieniędzy w portfelach podatników. Reforma jednak wymaga jak się okazuje zmian i poprawek, nad którymi aktualnie pracuje Senat. Wprowadzone w styczniu 2022 r. zmiany ucieszyły najmniej zarabiających podatników. Pensja minimalna wzrosła do 3010 zł. Teraz jednak trzeba się przygotować na kolejne zmiany, bowiem Nowy Polski ład 2.0 ma zacząć obowiązywać już od lipca 2022 r

#1. 12 proc. PIT

Od 1 lipca 2022 r. czeka nas obniżka stawki PIT do 12 proc. w pierwszym progu podatkowym. Stawka podatku ma zostać  obniżona przy zachowaniu 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Trzeba jednak pamiętać, że składka zdrowotna pozostanie na poziomie 9%, zatem w porównaniu do 2021 roku podatki nie spadną. Obciążenia będą wynosić 12 % PIT plus 9% składki zdrowotnej. W 2021 roku składka zdrowotna była odliczana i obciążenia podatkowe wynosiły 17% plus 1,25 składki zdrowotnej, która do wprowadzenia Polskiego ładu podlegała odliczeniu od podatku w wymiarze 7,75%. Stąd obciążania podatkowe wzrosną. 

Polski Ład 2.0: Nowa skala podatkowa za 2022 r. i kwota zmniejszająca podatek (projekt zmian) - PIT.pl

#2. 3600 zł kwoty wolnej od podatku

Obniżka PIT do 12 % spowoduje zmiany w kwocie zmniejszającej podatek, która zmieni się z aktualnych 5100 zł na 3600 zł, co miesięcznie (1/12 kwoty zmniejszającej podatek) oznacza obniżanie zaliczek na podatek dochodowy o 300 zł, zamiast dotychczasowych 425 zł.

#3. Koniec ulgi dla klasy średniej

Od 1 lipca ma zniknąć ulga dla klasy średniej. Preferencja ta nie będzie miała zastosowania i zniknie obowiązek jej naliczania wobec dochodów uzyskanych w okresie styczeń – czerwiec 2022 r.  Płatnicy nie będą zobligowani do wykonywania korekt już naliczonej ulgi. Niektórzy podatnicy będą mogli zastosować jednak tą preferencje. Ulgę dla klasy średniej będzie można zastosować wyjątkowo przy rozliczeniu za rok podatkowy 2022, jeśli jej zastosowanie okaże się korzystniejsze dla podatnika niż zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r. Wtedy naczelnik właściwego urzędu skarbowego będzie miał obowiązek zwrócić podatnikowi różnicę.

"Polski ład 2.0" już od lipca. Sprawdzamy, jak będą wyglądały nasze pensje - Bankier.pl

#4. Składka zdrowotna w kosztach działalności gospodarczej przy niektórych formach opodatkowania

Składka zdrowotna nie będzie odliczana przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, w formie ryczałtu lub korzystają z karty podatkowej będą mogli zaliczyć składkę zdrowotną do koszów działalności. I tak:

  1. podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym - będą mogli zaliczyć kwoty zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności. Podstawa opodatkowania zostanie obniżona o wysokość zapłaconych składek zdrowotnych, maksymalnie jednak do kwoty 8700 zł rocznie.
  2. podatnicy płacący ryczałt - będą mogli obniżyć stanowiący podstawę opodatkowania przychód o 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych. Ponieważ dla ryczałtowców najwyższa możliwa do zapłacenia składka zdrowotna wynosi 1007,81 zł, maksymalna kwota pomniejszenia przychodu może wynieść 503,91 zł. W skali roku dzięki tej zmianie ryczałtowcy będą mogli zyskać od 60 do 1028 zł.
  3. podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej - będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o 19% wysokości kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.

10 ważnych zmian w PIT od 1 lipca 2022 r.

Źródło: shutterstock

#5. Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku

Niektórzy przedsiębiorcy będą mogli dokonać zmiany formy opodatkowania w trakcie roku. Taką możliwość zyskają osoby, które jako formę opodatkowania za rok 2022 wybrały ryczał od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy. Ci podatnicy będą mogli zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne. Zmiany będzie można dokonać do:

  • 30 kwietnia 2023 – przez podatników rozliczających się liniowo lub ryczałtowo,
  • 22 sierpnia 2022 - w przypadku ryczałtowców, którzy na zasadach ogólnych chcą rozliczyć tylko drugą połowę roku podatkowego 2022.

Zmiana formy opodatkowania ma zastosowanie wyłącznie wobec roku podatkowego 2022. W kolejnych latach podatkowych, przedsiębiorca będzie musiał wybrać formę opodatkowania, jak zwykle, na początku roku.

Polski ład 2.0: Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku nie dla każdego przedsiębiorcy - PIT.pl

#6. Koniec z podwójnym liczeniem zaliczek na PIT

Jeżeli ustawa zostanie wprowadzona na czas, 1 lipca zniknie obowiązek podwójnego liczenia zaliczek. Tym samym zostanie zniesiony obowiązek obliczania zaliczek na PIT wg zasad obowiązujących w roku podatkowym 2021, jak i wedle zmian, jakie wniósł Polski ład w styczniu 2022 r.

#7. Zmiany w PIT za 2022 r. dla samotnych rodziców

Samotni rodzice będą mogli rozliczyć 2022 r. wraz z dzieckiem. Zostanie zlikwidowana ulga w kwocie 1500 zł. Nowe przepisy zakładają, że samotni rodzice nadal będą mogli rozliczyć się z dzieckiem. Powrót wspólnego rozliczania się z dzieckiem

#8. Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci

Od 1 lipca ma zacząć obowiązywać wiele nowych preferencji dla rodziców, opiekunów i dzieci:

  1. zwiększona ma zostać kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców – z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).
  2. renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców – dziecko jako odrębny podatnik również będzie korzystać z kwoty wolnej 30 tys. zł,
  3. od rent rodzinnych dzieci do 18-tego roku życia nie będzie pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne,
  4. ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie.

#9. Ulga Pałacyk plus z modyfikacjami

Twz. Ulga Pałacyk plus pozostanie wśród preferencji podatkowych za 2022 r. W myśl art. 1 ust. 10 projektu ustawy z dnia 24 marca 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) ulga na zabytki zostanie zmodyfikowana. Od 1 lipca preferencja ta będzie dotyczyła nie zakupu nieruchomości zabytkowych a jej remontu. Żeby skorzystać z odliczenia kosztów remontu od podatku, trzeba będzie uzyskać aprobatę konserwatora zabytków co do wydatków ponoszonych na remont posiadanej nieruchomości zabytkowej.

#10. Zeznania podatkowe podatnicy złożą w jednym terminie - do 30 kwietnia 

W ramach Polskiego ładu 2.0 zostanie ujednolicony terminu składania rocznego zeznania podatkowego. Po nowelizacji będzie to 30 kwietnia dla wszystkich podatników, niezależnie od formy opodatkowania. Tym samym do końca kwietnia rozliczyć się będą musieli nie tylko podatnicy składający PIT-36 czy 37. Do 30 kwietnia 2023 r. PIT będą musieli złożyć ryczałtowcy i osoby rozliczające się w formie karty podatkowej.  

Reforma podatkowa zmieni wiele w podatku dochodowym od osób fizycznych, ale nie jest na pewno końcem zmian i powrotem do stanu z 2021 r. Aktualnie przepisy są procedowane przez Senat. Rząd planuje że omówione zmiany wejdą w życie 1 lipca 2022 r. i będą miały zastosowanie przy rozliczeniu podatkowym za cały 2022 r. W przypadku wprowadzanych zmian w trakcie roku będziemy cofać się z ich zastosowaniem do początku roku 2022. Obniżka PIT do 12 proc. jest korzystna w porównaniu z wprowadzonymi obciążeniami. Jednak nie każdy zyska na zmianach, które zostaną wprowadzone w ramach Polskiego ładu 2.0. Niektórzy, szczególnie przedsiębiorcy boleśnie odczują wprowadzenie nowej daniny w postaci nieodliczalnej 9% składki zdrowotnej. Na zmianach straci część samotnych rodziców, stracą również podanicy, dla których ulga dla klasy średniej mogła być korzystną rekmpensatą za wprowadzenie nowej daniny w postaci "podatku zdrowotnego". Finalnie zmiany każdy podatnik oceni składając zeznanie podatkowe za 2022 r. i porównując je z rozliczeniem za 2021 rok.

Polski ŁadPodatki 2022Odliczenia w PITPIT-36Płatnik PITKsięgowośćKarta podatkowaRyczałtPIT-37Podatek PITKwota wolna od podatkuUlga dla klasy średniej