W 2019 r. JPK_VAT również podpiszesz danymi przedsiębiorcy

Piotr Szulczewski 07.12.2018 09:11 (aktualizacja: )

Zbliża się termin wysyłki JPK za listopad, czyli ostatniej, która zgodnie z obecnymi przepisami można podpisać danymi uwierzytelniającymi. Tymczasem Ministerstwo Finansów pracuje nad przedłużeniem możliwości wysyłki plików JPK w oparciu o zestaw tych danych. W efekcie prawdopodobnym jest, że również w kolejnych latach możliwe będzie korzystanie z uproszczonych metod wysyłki plików kontrolnych.

Obecnie funkcjonują trzy alternatywne metody opatrywania ksiąg podatkowych przesyłanych do Ministerstwa Finansów – podpisem uwierzytelniającym ich autentyczność.

Księgi są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Trzecią z metod jest wykorzystanie danych autoryzujących, które zgodnie z obecnymi przepisami funkcjonować może tylko do końca roku. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r.  w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane tj. z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 768) stanowi, że do tylko dnia 31 grudnia 2018 r. podatnik będący osobą fizyczną może również opatrywać księgi (w formie plików JPK), zestawem unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących tego podatnika obejmującym:

 1. identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
 2. imię (pierwsze);
 3. nazwisko;
 4. datę urodzenia;
 5. kwotę przychodu wykazaną, odpowiednio, w:
  1. poz. 45 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),
  2. poz. 90 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 141, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
  3. poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
  4. poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
  5. poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
  6. poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
  7. poz. 57 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),
  8. poz. 38 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi, albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

JPK_VAT z danymi autoryzującymi również w przyszłych latach - bezterminowo?

W rządowym centrum legislacji przygotowany jest projekt z 21.11.2018 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane. W projekcie bezterminowo wprowadza się i przewiduje możliwości przesyłania plików JPK w oparciu o podpis danymi autoryzującymi.

[aktualizacja 14.01.2019 r.]:Rozporządzenie opublikowane: Podpisywanie JPK_VAT kwotą przychodu w 2019 r.

Tak jak obecnie, przywilej dotyczyć będzie wyłącznie podatników będących osobami fizycznymi.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, zmiana będzie miała pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców iu będzie korzystna dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w szczególności dla najmniejszych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ ułatwia im m.in. przesyłanie pliku JPK_VAT opatrzonych jedynie swoimi podstawowymi danymi oraz kwotą przychodu z PIT – bez konieczności zakupu kosztownego kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani nawet posiadania profilu zaufanego.

JPK Jednolity Plik Kontrolny