Ulga na e-Toll w PIT-28, PIT-36, PIT-36L za 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Podatnicy składający deklaracje PIT-28, PIT-36 lub PIT-36L którzy w 2021 r. ponieśli wydatki na nabycie systemu e-toll lub opłaty związane z e-Toll będą mogli je rozliczyć w składanych zeznaniach za 2021 r. Ile wynosi ulga? I jak ją rozliczyć?

Jak krok po kroku zarejestrować się w systemie e-TOLL. Instrukcja KAS

Ulga e-Toll

Nowa ulga daje możliwość odliczenia od dochodu (przychodu) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej ustalonego na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych (PIT) albo od dochodu z innych źródeł niż zyski kapitałowe (CIT):

  1. wydatków poniesionych na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego,
  2. opłat poniesionych z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego,
  3. opłat poniesionych z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania.

System e-TOLL dla samochodów osobowych. Jak zapłacić za autostradę po 1 grudnia

W uldze są uwzględniane wydatki i opłaty netto, tj. bez podatku od towarów i usług.

Ulga e-toll w PIT za 2021 r.

Źródło: shutterstock

Ulgi w PIT-28 dla ryczałtowców i najemców w PIT za 2021 r. - PIT.pl

Jak skorzystać z ulg podatkowych w PIT i zmniejszyć podatek do zapłaty - PIT.pl

Ile wynosi ulga?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy mają prawo do odliczenia kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł oraz liczby systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych. Liczba zakupionych systemów i urządzeń nie może być większa niż liczba pojazdów, które wykonały w 2021 roku co najmniej jeden przejazd, za który została zapłacona opłata elektroniczna z wykorzystaniem tego systemu lub urządzenia.

Przykład:

Pan Adam zakupił jedno urządzenie do jednego pojazdu, za które zapłacił 400 zł, ma prawo do odliczenia wydatku w całości, ponieważ mieści się on w limicie 500 zł. Pan Marek zakupił urządzenie do jednego pojazdu za kwotę 800 zł, ma prawo odliczyć jedynie 500 zł.

Pan Maciej ma dwa samochody w których zainstalowano system e-Toll, podatnik wydał 450 zl na każde z urządzeń, ma prawo do odliczenia kwoty 900 zł. 

Pan Zbigniew ma 5 samochodów, każde z urządzeń kosztowało 700 zł. Podatnik ma prawo do odliczenia kwoty 2 500 zł (5 x 500 zł). 

Jak skorzystać z ulgi na e-Toll?

W podatku PIT poniesione wydatki podatnicy mogą  odliczyć od dochodu (przychodu) ustalonego za 2021 rok. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za 2021 rok. Z kolei w podatku CIT odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki i opłaty, a w przypadku podatnika, którego rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, odliczenie może zostać dokonane w zeznaniu składanym za rok podatkowy obejmujący dzień 31 grudnia 2021 roku. Wydatki na e-Toll można rozliczyć w deklaracjach PIT-28, PIT-36 lub PIT-36L.

Źródło: https://etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/ulga-podatkowa/

KsięgowośćPIT-36RyczałtPodatki 2021Formy opodatkowaniaAuto firmoweRozliczenie roczneTwój e-PIT