Świadczenia z PUP wypłacane w ramach Tarcz antykryzysowych a rozliczenie PIT za 2020 rok

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy w ramach Tarcz antykryzysowych mieli możliwość skorzystania z pomocy realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy. Czy pomoc z PUP jest przychodem, który należy wykazać w rocznym rozliczeniu PIT za 2020 rok?

» Tarcza antykryzysowa a rozliczenie PIT 2020. Jak rozliczyć?

Przedsiębiorcy w ramach walki z COVID-19 mieli możliwość skorzystania z kilku form pomocy, bezpośrednio wypłacanych przez Powiatowe Urzędy Pracy. Mowa w szczególności o mikropożyczce 5000 zł, dofinansowaniu do wynagrodzeń pracowników, czy dofinansowaniu do działalności gospodarczej. Sprawdź, które formy pomocy należy rozliczyć w rocznym zeznaniu PIT?

Świadczenia z PUP a PIT 2020

Formy wparcia z PUP - zasady opodatkowania

W trakcie całego 2020 roku przedsiębiorca mógł wnioskować o przyznanie wielu form pomocy przyznawanych przez Powiatowe Urzędy Pracy. Nie wszystkie z nich w momencie samego przyznania stały się od razu przychodem i wymagały zapłaty podatku PIT. Listę form wsparcia wraz z zasadami opodatkowania, przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wparcia

Przychód

Koszt

Zasady opodatkowania

Mikropożyczka 5.000 zł

NIE

TAK

Umorzenie pożyczki nie stanowi przychodu. Wydatki finansowane ze środków mikropożyczki stanowią KUP

Bezzwrotna dotacja (Tarcza 6.0)

NIE

TAK

Umorzenie pożyczki nie stanowi przychodu

Wydatki finansowane ze środków dotacji stanowią KUP

Dofinansowanie do działalności gospodarczej od Starosty

TAK / NIE*

TAK/NIE*

Dofinansowanie stanowi przychód dopiero wówczas, gdy wydatki zostały zaliczone do KUP

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

TAK / NIE*

TAK /NIE*

Dofinansowanie stanowi przychód w sytuacji, gdy wydatki zostały zaliczone do KUP. Wyjątek stanowią podatnicy na ryczałcie ewidencjonowanym – sfinansowanie kosztu w ich przypadku nie stanowi przychodu

* Przedsiębiorca ma wybór. Może zaliczyć wydatki do swoich kosztów i zobowiązany jest wtedy wykazać również przychód. Może również nie zaliczać wydatków i nie wykazywać przychodu.

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

» Świadczenie postojowe z Tarczy. Czy należy uwzględnić w rozliczeniu PIT za 2020 rok?

Pomoc z PUP - kiedy uwzględnić w rocznym PIT?

Zanim zaczniemy uwzględniać w rozliczeniu PIT za 2020 rok wysokość uzyskanych przez nas świadczeń pomocowych, wypłaconych w 2020 roku przez PUP, należy zastanowić się w pierwszej kolejności, czy świadczenia te są objęte podatkiem PIT, czy może zostały przez ustawodawcę zwolnione z opodatkowania? Brak opodatkowania danego świadczenia pomocowego jest bowiem jednoznaczne z brakiem obowiązku odprowadzenia od niego podatku PIT przez przedsiębiorcę, a tym samym z  brakiem obowiązku uwzględniania go w rocznym rozliczeniu PIT.

Jak się zatem okazuje, pomoc z PUP pozostaje zwolniona z opodatkowania. Przychodem dla przedsiębiorcy jest wyłącznie dofinansowanie do działalności gospodarczej od Starosty oraz dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, i to wyłącznie w sytuacji, gdy wydatki pokryte środkami z tych dofinansowań, zostały zaliczone w przedsiębiorstwie do kosztów uzyskania przychodu.

Koronawirus w PolsceRozliczenie roczneMikropożyczkaPodatek PIT