Sprawozdania finansowe 2021. MF wydłuża termin dla niektórych jednostek

Iwona Maczalska

Zbliża się termin na sporządzenie sprawozdań finansowych przez jednostki, których rok obrotowy równy jest kalendarzowemu. Ministerstwo Finansów planuje wydłużenie terminu dla niektórych jednostek. Kto zyska więcej czasu na sporządzenie sprawozdania finansowego?

» Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2020 rok. Rekomendacje KRS

[Aktualizacja 22.03.2021 - Ministerstwo Finansów wydłuża termin na sporządzanie sprawozdań finansowych za 2020 rok. Termin ten będzie dotyczył wszystkich jednostek. Więcej na ten temat w artykule ,,MF wydłuża terminy dotyczące sprawozdań finansowych. Nowe terminy dla wszystkich jednostek"]. 

31 marca 2021 roku mija termin na sporządzenie sprawozdań finansowych przez jednostki, których rok obrotowy równy jest kalendarzowemu. W zeszłym roku, z uwagi na pandemię terminy dotyczące zarówno sprawozdań finansowych zostały wydłużone. Jak będzie w 2021 roku?

Sprawozdania finansowe 2021

Źródło: shutterstock

Dla kogo dłuższy termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok?

Ministerstwo Finansów planuje wydłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego wyłącznie dla organizacji non-profit. Jak informuje Ministerstwo Finansów ,, W związku z postulatami zgłaszanymi przez organizacje non profit, których działalność opiera się w dużej mierze na wolontariacie i pracy społecznej, rozważane jest niewielkie przesunięcie terminów, tak aby wyjść naprzeciw ich postulatom, uwzględniając jednocześnie potrzebę tworzenia kluczowych informacji statystycznych dla funkcjonowania państwa. Wkrótce zostanie opublikowany projekt rozporządzenia w tej sprawie”.

Kto sporządzi sprawozdanie finansowe do 31 marca?

Niestety nie mamy dobrych informacji dla pozostałych jednostek, które zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok do 31 marca. Ministerstwo Finansów nie planuje w ich przypadku wydłużyć terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego, jak miało to miejsce w roku ubiegłym. Jak twierdzi Ministerstwo Finansów ,, Doświadczenia ostatnich miesięcy wskazują, że jednostki, w obszarze rachunkowości, w coraz większym stopniu wykorzystują e-rozwiązania w procesach księgowych i sprawozdawczych. Ponadto zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdania finansowe sporządzane są w formie elektronicznej. Dlatego nie jest planowane przedłużenie terminów (określonych w ustawie o rachunkowości) na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych dla wszystkich jednostek”.

 

 

Podatki 2021