Składki ZUS i dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2022. Termin do 10. czy do 20. lutego?

Iwona Maczalska

Polski Ład zmienił terminy zapłaty składek ZUS i wysyłki dokumentów rozliczeniowych. Nowe terminy nie obejmą jednak wszystkich płatników. Sprawdź, do kiedy należy zapłacić składki ZUS za styczeń 2022 roku.

» Luty 2022. Dłuższy termin na zapłatę ZUS, czas na ZUS DRA

Za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu przedsiębiorcy zobowiązani są do zapłaty składek ZUS w innych terminach, niżeli miło to miejsce w 2021 roku. Czy składki ZUS za styczeń 2022 roku należy zapłacić do 10., czy może do 20. lutego?

» Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Do kiedy składki ZUS za styczeń 2022?

Źródło: shutterstock

Do kiedy składki ZUS za styczeń 2022?

Jak informuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski: „Dla większości płatników zmienia się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne. Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (m.in. urzędy gmin, miast) termin pozostanie bez zmiando piątego dnia następnego miesiąca”. Jaki termin będzie zatem dotyczył pozostałych płatników?

W przypadku pozostałych płatników składek, w myśl Polskiego Ładu ostateczny termin zapłaty ZUS będzie zależał od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie:

  • termin do 15. dnia następnego miesiąca dotyczyć będzie płatników posiadających osobowość prawną (spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia),
  • termin do 20. dnia następnego miesiąca obejmować będzie pozostałych płatników składek, np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia oraz spółek osobowych.

Jak uczula rzecznik ZUS ,, Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące”.

Oznacza to, że przedsiębiorcy po raz pierwszy zapłacą składki ZUS w wydłużonym terminie w miesiącu lutym (składki za styczeń 2022). Ze względu jednak na to, że 20 luty przypada w niedzielę – ostateczny termin zapłaty składek za styczeń 2022, będzie mijał dopiero w poniedziałek 21 lutego.

» Którzy płatnicy są zwolnieni z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS?

Do kiedy przekazać dokumenty rozliczeniowe do ZUS?

Nowe terminy dotkną również obowiązku comiesięcznego wysyłania do ZUS dokumentów rozliczeniowych. Jak się okazuje, obowiązkowy ZUS DRA dla wszystkich przedsiębiorców wystąpi począwszy od miesiąca lutego. W tym bowiem miesiącu niektórzy przedsiębiorcy, którzy dotychczas byli zwolnieni z obowiązku składania ZUS DRA - zrobią to po raz pierwszy. (--> sprawdź, jak wypełnić deklarację ZUS DRA).

Do 31 grudnia 2021 r. dokumenty rozliczeniowe płatnik składek przekazywał do ZUS za dany miesiąc kalendarzowy w terminie nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca - gdy opłacał składki wyłącznie za siebie oraz do 15. dnia następnego miesiąca - jeśli opłacał je także za inne osoby ubezpieczone.

W 2022 roku terminy te uległy zmianie. Będą one takie same, jak w przypadku zapłaty składek ZUS, a więc:

1.    do 5. dnia miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

2.   do 15. dnia miesiąca - dla płatników składek posiadających osobowość prawną,

3.   do 20. dnia miesiąca - dla wszystkich pozostałych płatników składek.

Więcej na ten temat w artykule ,, Od 2022 r. przedsiębiorcy mają comiesięczny obowiązek składania rozliczeń do ZUS”.

ZUSSkładka zdrowotnaPolski Ład