Skala podatkowa, wysokość PIT w I i II progu i niższa kwota zmniejszająca podatek w 2020 r.

Piotr Szulczewski

Łącznie ze zmianą stawki podatkowej, zmianie ulega skala podatkowa oraz kwota zmniejszająca podatek. Inaczej od 2020 r. wygląda opodatkowanie do limitu 85.528 zł i innej wartości podatek płacony jest przez podatnika osiągającego dochód powyżej tej kwoty. Jak przestawia się skala podatkowa od 2020 r. oraz ile będzie wynosiła kwota zmniejszająca podatek w 2020 r.?

Skala podatkowaPIT 2020 - stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
PonadDo
 85'528 zł17% minus kwota
zmniejszająca podatek
85'528 zł 14539 zł 76 gr plus 32%
nadwyżki ponad 85'528 zł

 

Podatek maksymalny, jaki pozostaje do opłacenia w I przedziale skali podatkowej został obniżony z 15395,04 zł do 14539,76 zł czyli jest niższy o 855,28 zł. Taką kwotę rocznie zyskają osoby, które opodatkowane będą zarówno w 2019 r. jak i w 2020 r. w II progu (obejmie ich cały zysk ze zmiany wysokości I progu skali). 

Kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek w 2020 r.

O ile w 2019 r. kwota zmniejszająca podatek wynosiła 1440 zł, w 2020 r. kwota ta będzie obniżona do 1360 zł (niższa o 80 zł.). Taka kwota dotyczy osób o podstawie obliczenia podatku do 8000 zł. Zmianie również ulega zasada obliczania tej kwoty powyżej tej podstawy. W przypadku podstawy opodatkowania pomiędzy 13.001 zł a 85.528 zł kwota zmniejszająca ulega obniżeniu z 556,02 do 525,16 zł. W rozliczeniach skorzystać będzie trzeba z następujących zasad co do kwoty zmniejszającej podatek:

  • 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
  • 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
    • 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
    • 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.
    Realnie zatem niższy o 1% podatek nie będzie obniżony o dokładną kwotę 1% ze względu na mniej korzystną dla podatnika kwotę zmniejszającą.

 

Twój e-PITPIT-37PIT-36Podatek PIT