Rzecznik MŚP apeluje o zamrożenie płacy minimalnej w 2021 roku

Iwona Maczalska

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców apeluje do rządu o utrzymanie wysokości wynagrodzenia minimalnego w 2021 roku na niezmienionym poziomie. Proponowana podwyżka płacy do kwoty 2800 zł brutto, zdaniem rzecznika mogłaby osiagnąć odwrotne skutki od zamierzonych.

Pod koniec lipca Rada Ministrów przedstawiła kolejną już propozycję wynagrodzenia minimalnego, jakie ma obowiązywać w 2021 roku. W świetle najnowszych propozycji płaca minimalna od stycznia wzrosnąć ma o 200 zł, do kwoty 2800 zł brutto. Zdaniem rzecznika MŚP, z uwagi na istniejącą sytuację jest to zdecydowanie za dużo.

Wynagrodzenie minimalne 2021
Źródło: shutterstock.com

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku w dobie kryzysu

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystosował pismo do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz, z propozycją pozostawienia minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku na niezmienionym poziomie. Jak twierdzi rzecznik  ,,gdy płaca minimalna wzrośnie w przyszłym roku o 200 zł, tj. do poziomu 2800 zł brutto, to stawka godzinowa wyniesie tym samym 18,30 zł. (…) przyjęcie takiego rozwiązania w obliczu kryzysu gospodarczego, spowodowanego pandemią COVID-19, może spowodować negatywne skutki gospodarcze, które odczują nie tylko przedsiębiorcy, ale także pracownicy. W regionach słabszych gospodarczo podwyżka płacy minimalnej może doprowadzić do redukcji zatrudnienia.”

» Dla OPZZ to nadal za mało. Chcą obniżki podatków dla najmniej zarabiających

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia: więcej na rękę dla pracowników i mniej dla młodych firm

Podwyżka płacy minimalnej niesie za sobą szereg różnych konsekwencji finansowych. Nie oznacza ona jedynie wzrostu pensji pracowników zarabiających minimalne wynagrodzenie. Odbije się ona również na kondycji nowych firm, u których wysokość składek ZUS uwarunkowana jest wysokością minimalnego wynagrodzenia. Wraz ze wzrostem minimalnej pensji wzrośnie również wysokość odpraw pieniężnych w 2021 roku, czy też dodatki za pracę w godzinach nocnych.

Płaca minimalna