Apel OPZZ w sprawie podwyżki płacy minimalnej – obniżmy podatki dla najmniej zarabiających

Ewelina Czechowicz

Najniższe wynagrodzenie w gospodarce w 2021 roku miało wynieść 3000 złotych. Pandemia Covid-19 zmusiła jednak rządzących do ustalenia przyszłorocznej pensji minimalnej na poziomie 2800 złotych.

Zaproponowany przez stronę rządową wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu 2800 zł. nie satysfakcjonuje Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Apel OPZZ w sprawie podwyżki płacy minimalnej – obniżmy podatki dla najmniej zarabiających
Źródło: shutterstock.com

Według OPZZ proponowany wzrost nie gwarantuje osiągnięcia godziwych warunków życia, a w wielu przypadkach nie chroni przed biedą. 

Przewodniczący OPZZ skierował do Ministerstwa Finansów w dniu 10 sierpnia 2020 r. w którym apeluje, o to aby w czasie kryzysu  zaproponować pracodawcom i pracownikom rozwiązania, które zmniejszą koszty przedsiębiorstw.

Związkowcy proponują niższe podatki dla najmniej zarabiających

„Proponujemy zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli obniżenie kosztów pracy dla blisko 1,5 mln osób – czytamy w propozycji OPZZ

Związkowcy informują, że różnica między kosztami zatrudnienia a pensją pracownika „na rękę” jest w Polsce na jednym z najwyższych poziomów w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Dodatkowo OPZZ proponuje:

- podniesienie wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku służbowego i stosunku pracy do kwoty 500 zł (dziś mowa o 250 złotych

- objęcie kwotą wolną od podatku w wysokości 8000 zł dochodu odpowiadającego rocznej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. (Dziś pośrednio kwota wolna od podatku dla osób zarabiających od 13 001 zł do 85 528 zł rocznie wynosi 3091 zł).

Proponowane rozwiązania miałyby zapewnić pracownikom godną płacę, a pracodawcom – nie większe niż dotychczas koszty zatrudnienia.

Płaca minimalna