Styczniowa wypłata obowiązkowo przelewem na konto

Katarzyna Sudaj 15.01.2019 10:05 (aktualizacja: )

1 stycznia 2019 roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy Kodeksu Pracy, zgodnie z którymi wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na rachunek bankowy wskazany pracodawcy przez pracownika.

Nowe brzmienie art. 86 § 3 Kodeksu Pracy to: " Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez  pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej  lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych."

Zmiany w prawie pracy 2019

Bezgotówkowy przelew na konto bankowe, który prawnie zastąpił wypłatę pensji w gotówce do rąk własnych pracownika ma przede wszystkim ograniczyć tzw. szarą strefę, w której dominują wypłaty przekazywane „pod stołem”. A co jeśli pracownik nie posiada konta w banku?

Nowe wzory dokumentów związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników w 2019 r.

Przelew albo pisemny wniosek pracownika

Jeśli pracownik nadal chciałby otrzymywać swoją wypłatę w gotówce, to istnieje taka możliwość. Musi złożyć on stosowne oświadczenie – w formie pisemnej lub elektronicznej, które będzie przechowywane w aktach osobowych. Do kiedy pracownik musi złożyć  u pracodawcy wniosek o wypłatę wynagrodzenia w gotówce do rąk własnych?

Kodeks pracyWynagrodzenie minimalneHOT