Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wniosek pracownika o wypłatę gotówki tylko do 29.01, informacja od pracodawcy do 22.01

Piotr Szulczewski

Zakłady pracy muszą do 22 stycznia 2019 roku poinformować pracowników o możliwości złożenia wniosku o wypłatę wynagrodzenia w gotówce. Niedopełnienie obowiązku stanowić będzie naruszenie przepisów prawa pracy. Obowiązki spoczywać będą również na pracowniku – jeśli chce otrzymać wynagrodzenie w gotówce, na złożenie wniosku w tej sprawie ma wyłącznie 7 dni.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. przepisami, pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy, a wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Zgodnie z terminami wskazanymi w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357), pracodawca, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy (21 dni licząc od 1 stycznia 2019 r.), informuje, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku:

 

  1. podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
  2. złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Metoda, jaką zastosuje pracodawca jest dowolna, niemniej warto przyjąć taką, która zostanie dla celów dowodowych udokumentowana. Może to być m.in. informacja indywidualna dla pracowników w formie pisemnej, mailem, jak również informacja w miejscu ogólnie dostępnym.

Wniosek pracownika lub informacja o numerze rachunku

Pracownik podaje pracodawcy numer rachunku płatniczego albo składa pracodawcy wniosek dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy informacji.

Oznacza to, że jeśli pracodawca informację udostępni wcześniej niż 22 stycznia, to termin 7 dni biegnie od daty udostepnienia informacji przez pracodawcę w zakładzie pracy.

Wypłata za grudzień jeszcze do rąk własnych?

Jeżeli w okresie od 1 stycznia do dnia otrzymania przez pracodawcę informacji o numerze rachunku, albo wniosku o wypłatę w gotówce, przypada termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, pracodawca wypłaca wynagrodzenie do rąk własnych pracownika. Ta sama zasada dotyczy przypadku, gdy pracownik nie poda informacji ani nie złoży powyższego wniosku.

W przypadku zawierania umów o pracę w 2019 r. pracodawca może żądać od pracownika numeru rachunku lub wniosku o wypłatę w gotówce. Pracownik, który w chwili zawierania umowy o pracę nie złożył wniosku, może go przekazać w dowolnym momencie – znajdzie on wówczas zastosowanie od następnej wypłaty na rzecz pracownika.

Kodeks pracyPłaca minimalnaFormy zatrudnienia